Visa allt om WKE Lind Innovator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 649 1 392 1 604 3 309 4 000 3 334 3 211 3 083 2 633 2 666
Övrig omsättning - - - 60 6 - - 9 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 9 236 266 1 382 1 451 1 099 1 125 1 142 716 817
Resultat efter finansnetto 10 258 304 1 517 1 481 1 241 1 201 1 193 720 816
Årets resultat 2 122 137 817 1 388 715 907 941 561 580
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 805 2 909 400 265 367 292 396 392 229 295
Omsättningstillgångar 2 564 3 366 5 934 6 508 5 762 5 033 4 748 4 112 3 389 3 032
Tillgångar 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618 3 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 627 5 415 5 293 5 156 4 839 3 451 4 137 3 230 2 288 2 228
Obeskattade reserver 546 561 481 391 0 423 172 249 383 463
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 299 560 1 226 1 290 1 451 836 1 025 947 637
Skulder och eget kapital 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618 3 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 617 501 361 348 368 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 271 514 504 952 812 697 658 608 598 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 31 61 66 186 340 291 268 242 253 288
Utdelning till aktieägare 160 790 0 0 500 0 1 400 0 0 500
Omsättning 649 1 392 1 604 3 369 4 006 3 334 3 211 3 092 2 633 2 669
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 325 696 802 1 103 1 000 1 111 1 070 1 028 878 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 291 287 386 451 509 435 405 418 309
Rörelseresultat, EBITDA 113 340 371 1 484 1 557 1 203 1 230 1 244 801 916
Nettoomsättningförändring -53,38% -13,22% -51,53% -17,27% 19,98% 3,83% 4,15% 17,09% -1,24% -%
Du Pont-modellen 0,17% 4,10% 4,80% 22,41% 24,15% 23,31% 23,34% 26,47% 19,90% 24,58%
Vinstmarginal 1,39% 18,46% 18,95% 45,87% 37,00% 37,22% 37,40% 38,66% 27,35% 30,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 364,87% 220,33% 335,04% 159,63% 111,80% 107,44% 121,83% 100,13% 92,75% 89,83%
Soliditet 94,11% 93,27% 89,16% 80,38% 78,97% 70,66% 82,82% 75,71% 70,86% 76,96%
Kassalikviditet 1 308,16% 1 125,75% 1 059,64% 530,83% 446,67% 346,86% 567,94% 401,17% 357,87% 475,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...