Visa allt om WKE Lind Innovator Aktiebolag
Visa allt om WKE Lind Innovator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 018 649 1 392 1 604 3 309 4 000 3 334 3 211 3 083 2 633
Övrig omsättning 9 - - - 60 6 - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 439 9 236 266 1 382 1 451 1 099 1 125 1 142 716
Resultat efter finansnetto 440 10 258 304 1 517 1 481 1 241 1 201 1 193 720
Årets resultat 254 2 122 137 817 1 388 715 907 941 561
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 981 2 805 2 909 400 265 367 292 396 392 229
Omsättningstillgångar 2 703 2 564 3 366 5 934 6 508 5 762 5 033 4 748 4 112 3 389
Tillgångar 5 684 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 721 4 627 5 415 5 293 5 156 4 839 3 451 4 137 3 230 2 288
Obeskattade reserver 656 546 561 481 391 0 423 172 249 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 307 196 299 560 1 226 1 290 1 451 836 1 025 947
Skulder och eget kapital 5 684 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 617 501 361 348 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 303 271 514 504 952 812 697 658 608 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 45 31 61 66 186 340 291 268 242 253
Utdelning till aktieägare 216 160 790 0 0 500 0 1 400 0 0
Omsättning 1 027 649 1 392 1 604 3 369 4 006 3 334 3 211 3 092 2 633
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 509 325 696 802 1 103 1 000 1 111 1 070 1 028 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 154 291 287 386 451 509 435 405 418
Rörelseresultat, EBITDA 561 113 340 371 1 484 1 557 1 203 1 230 1 244 801
Nettoomsättningförändring 56,86% -53,38% -13,22% -51,53% -17,27% 19,98% 3,83% 4,15% 17,09% -%
Du Pont-modellen 7,72% 0,17% 4,10% 4,80% 22,41% 24,15% 23,31% 23,34% 26,47% 19,90%
Vinstmarginal 43,12% 1,39% 18,46% 18,95% 45,87% 37,00% 37,22% 37,40% 38,66% 27,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 235,36% 364,87% 220,33% 335,04% 159,63% 111,80% 107,44% 121,83% 100,13% 92,75%
Soliditet 92,06% 94,11% 93,27% 89,16% 80,38% 78,97% 70,66% 82,82% 75,71% 70,86%
Kassalikviditet 880,46% 1 308,16% 1 125,75% 1 059,64% 530,83% 446,67% 346,86% 567,94% 401,17% 357,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...