Visa allt om Gimco Aktiebolag
Visa allt om Gimco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 367 408 433 895 1 043 1 759 1 495 1 232 1 644 2 597
Övrig omsättning 136 154 119 129 454 199 192 537 147 152
Rörelseresultat (EBIT) 5 204 -60 67 282 150 -131 58 -263 -112
Resultat efter finansnetto -112 193 -74 51 245 115 -168 14 -300 -145
Årets resultat -112 193 -74 51 245 115 -168 14 -300 -134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 901 631 654 687 720 704 728 265 225 219
Omsättningstillgångar 728 658 647 795 1 097 961 1 057 973 1 173 1 551
Tillgångar 8 629 1 289 1 301 1 482 1 817 1 665 1 785 1 238 1 398 1 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 860 979 785 860 808 563 448 135 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 998 244 382 500 650 726 867 805 988 1 139
Kortfristiga skulder 5 771 67 134 123 358 375 470 298 290 511
Skulder och eget kapital 8 629 1 289 1 301 1 482 1 817 1 665 1 785 1 238 1 398 1 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 105 91 90 74 386
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 46 258 452 376 343 371 415 192
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 67 143 155 155 176 192 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 562 552 1 024 1 497 1 958 1 687 1 769 1 791 2 749
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 367 408 433 448 522 880 748 411 548 866
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 1 41 104 213 237 219 150 187 253
Rörelseresultat, EBITDA 21 227 -27 100 340 174 -113 78 -253 -89
Nettoomsättningförändring -10,05% -5,77% -51,62% -14,19% -40,70% 17,66% 21,35% -25,06% -36,70% -%
Du Pont-modellen 0,06% 15,83% -4,61% 4,52% 15,52% 9,01% -7,23% 4,68% -18,74% -6,27%
Vinstmarginal 1,36% 50,00% -13,86% 7,49% 27,04% 8,53% -8,63% 4,71% -15,94% -4,27%
Bruttovinstmarginal 63,49% 76,47% 41,80% 53,85% 65,39% 59,86% 51,51% 45,21% 55,78% 57,30%
Rörelsekapital/omsättning -1 374,11% 144,85% 118,48% 75,08% 70,85% 33,31% 39,26% 54,79% 53,71% 40,05%
Soliditet 9,97% 75,95% 60,34% 58,03% 44,47% 33,81% 25,10% 10,90% 8,58% 6,78%
Kassalikviditet 5,87% 326,87% 162,69% 164,23% 65,64% 56,00% 75,11% 79,53% 97,24% 76,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...