Visa allt om Aktiebolaget Audic
Visa allt om Aktiebolaget Audic

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 546 106 444 302 294 477 956 563 1 333 393
Övrig omsättning - - 36 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 379 -118 136 -24 27 75 196 115 59 -59
Resultat efter finansnetto 379 -118 137 -23 28 74 185 98 51 -58
Årets resultat 253 -90 90 -23 20 54 136 98 51 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 110 110 111 118 126 168 185 202 220
Omsättningstillgångar 567 125 231 124 143 247 496 621 480 373
Tillgångar 672 234 341 235 261 373 664 806 682 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 450 197 287 197 220 200 396 261 163 112
Obeskattade reserver 75 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 34 25 38 57 457 348 311
Kortfristiga skulder 146 37 26 4 16 135 210 88 171 169
Skulder och eget kapital 672 234 341 235 261 373 664 806 682 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 300 300 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 120 53 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 38 2 6 109 108 60
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0
Omsättning 546 106 480 302 294 477 956 563 1 333 393
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 294 477 956 563 1 333 393
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 66 61 12 417 414 214
Rörelseresultat, EBITDA 388 -109 144 -9 41 121 223 139 85 -29
Nettoomsättningförändring 415,09% -76,13% 47,02% 2,72% -38,36% -50,10% 69,80% -57,76% 239,19% -%
Du Pont-modellen 56,40% -50,43% 40,18% -9,79% 10,73% 20,38% 29,67% 15,14% 9,38% -9,61%
Vinstmarginal 69,41% -111,32% 30,86% -7,62% 9,52% 15,93% 20,61% 21,67% 4,80% -14,50%
Bruttovinstmarginal 96,15% 2,83% 98,42% 77,81% 92,52% 60,59% 87,13% 76,02% 47,56% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning 77,11% 83,02% 46,17% 39,74% 43,20% 23,48% 29,92% 94,67% 23,18% 51,91%
Soliditet 75,67% 84,19% 90,57% 83,83% 84,29% 53,62% 59,64% 32,38% 23,90% 18,89%
Kassalikviditet 388,36% 337,84% 888,46% 3 100,00% 893,75% 182,96% 236,19% 362,50% 280,70% 220,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...