Visa allt om Marketech Aktiebolag
Visa allt om Marketech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 340 1 008 101 344 479 97 467 1 759 1 441 139
Övrig omsättning 500 - - - 60 117 138 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 -529 -123 -12 363 -244 -369 338 773 -369
Resultat efter finansnetto -87 41 3 522 22 -9 -95 -736 1 347 780 -370
Årets resultat -87 24 3 522 22 -9 -66 -736 1 212 664 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 099 1 188 1 571 2 967 2 441 2 820 2 074 354 46 52
Omsättningstillgångar 2 102 3 148 5 429 186 665 190 1 327 1 934 1 088 108
Tillgångar 3 201 4 336 7 001 3 154 3 106 3 009 3 401 2 288 1 133 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 228 2 616 3 655 134 111 121 187 1 323 811 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 860 1 503 3 317 2 832 2 863 2 841 2 782 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 217 28 188 132 48 404 936 322 13
Skulder och eget kapital 3 201 4 336 7 001 3 154 3 106 3 009 3 401 2 288 1 133 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 100 200 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 200 290 - 0 0 0 0 110 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 63 91 - 0 0 6 109 172 120 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 23 0
Omsättning 840 1 008 101 344 539 214 605 1 794 1 441 139
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340 1 008 - - - - 467 880 1 441 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 381 - - - - 253 243 279 232
Rörelseresultat, EBITDA 123 -524 -117 -5 371 -224 -346 358 787 -356
Nettoomsättningförändring -66,27% 898,02% -70,64% -28,18% 393,81% -79,23% -73,45% 22,07% 936,69% -%
Du Pont-modellen 4,87% 9,06% 66,53% 0,70% 11,82% -2,49% -2,59% 117,18% 68,84% -230,62%
Vinstmarginal 45,88% 38,99% 4 611,88% 6,40% 76,62% -77,32% -18,84% 152,42% 54,13% -265,47%
Bruttovinstmarginal 47,65% 98,71% 89,11% 50,00% 88,31% -61,86% 72,59% 87,78% 98,20% 68,35%
Rörelsekapital/omsättning 585,29% 290,77% 5 347,52% -0,58% 111,27% 146,39% 197,64% 56,74% 53,16% 68,35%
Soliditet 69,60% 60,33% 52,21% 4,25% 3,57% 4,02% 6,11% 58,74% 71,58% 91,88%
Kassalikviditet 1 828,57% 1 425,81% 19 196,43% 70,21% 462,88% 283,33% 303,22% 206,62% 337,89% 830,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...