Visa allt om Eliassons Segelmakeri och Båtkapell Aktiebolag
Visa allt om Eliassons Segelmakeri och Båtkapell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 311 5 303 4 558 5 618 6 314 7 203 5 619 8 192 9 174 9 499
Övrig omsättning 107 - - 33 - 103 139 144 192 124
Rörelseresultat (EBIT) 96 303 -573 -539 -703 -343 -199 1 071 1 017 1 454
Resultat efter finansnetto 87 276 -597 -548 -693 -327 -199 1 122 1 058 1 447
Årets resultat 87 276 -597 -548 -316 5 4 590 564 806
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 70 97 80 179 329 452 607 281 143
Omsättningstillgångar 1 255 1 283 1 134 1 320 1 827 2 663 2 768 3 211 3 643 2 998
Tillgångar 1 283 1 353 1 232 1 399 2 006 2 993 3 220 3 818 3 923 3 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 409 322 8 487 1 036 1 352 1 346 1 343 1 303 1 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 377 719 934 645 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 874 1 031 1 223 912 970 1 264 1 154 1 541 1 976 1 548
Skulder och eget kapital 1 283 1 353 1 232 1 399 2 006 2 993 3 220 3 818 3 923 3 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 259 203 326 335 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 736 1 733 1 888 2 227 2 426 2 046 1 513 1 938 2 062 1 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 681 657 745 864 967 847 696 884 954 896
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 550 477
Omsättning 5 418 5 303 4 558 5 651 6 314 7 306 5 758 8 336 9 366 9 623
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 8 9 9 5 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 758 651 702 702 800 1 124 910 1 147 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 315 381 396 385 361 493 355 426 380
Rörelseresultat, EBITDA 117 331 -545 -481 -553 -178 -23 1 257 1 099 1 495
Nettoomsättningförändring 0,15% 16,34% -18,87% -11,02% -12,34% 28,19% -31,41% -10,70% -3,42% -%
Du Pont-modellen 7,95% 22,54% -45,86% -37,74% -34,30% -10,83% -5,99% 29,57% 27,07% 46,45%
Vinstmarginal 1,92% 5,75% -12,40% -9,40% -10,90% -4,50% -3,43% 13,78% 11,58% 15,36%
Bruttovinstmarginal 69,87% 72,15% 74,95% 73,37% 69,50% 61,59% 66,76% 72,52% 64,24% 63,56%
Rörelsekapital/omsättning 7,17% 4,75% -1,95% 7,26% 13,57% 19,42% 28,72% 20,39% 18,17% 15,26%
Soliditet 31,88% 23,80% 0,65% 34,81% 51,65% 54,46% 58,26% 52,79% 45,05% 47,36%
Kassalikviditet 71,85% 55,38% 31,64% 72,48% 118,97% 151,42% 163,34% 145,36% 133,70% 145,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...