Visa allt om Realia Fastighets AB
Visa allt om Realia Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 242 4 285 3 881 6 114 7 838 6 316 43 494 12 749 991 088 200 339
Övrig omsättning - 3 811 - 40 000 56 - - - - 681 655
Rörelseresultat (EBIT) 2 069 5 664 1 046 7 797 -15 504 -457 10 307 -11 830 77 498 -170 392
Resultat efter finansnetto 1 466 7 783 -1 290 -55 094 40 724 -15 448 55 666 39 023 -316 858 -329 025
Årets resultat -640 4 483 -9 485 -61 229 42 269 26 014 47 667 16 833 -394 368 -345 001
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 055 126 563 126 501 131 569 231 492 222 530 256 232 214 872 227 857 1 046 053
Omsättningstillgångar 810 299 811 601 820 334 841 197 738 904 728 149 940 942 1 015 771 833 134 429 534
Tillgångar 936 354 938 164 946 835 972 766 970 396 950 678 1 197 174 1 230 643 1 060 992 1 475 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 112 931 752 927 269 940 772 955 578 936 709 900 751 817 324 594 563 989 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 57 180 57 180 57 180 0
Avsättningar (tkr) 1 173 1 166 3 010 2 944 1 852 1 369 1 369 11 361 0 24 210
Långfristiga skulder 0 0 0 0 779 779 29 345 98 961 70 395 63 258
Kortfristiga skulder 4 070 5 246 16 556 29 050 12 187 11 820 208 529 245 817 338 853 398 780
Skulder och eget kapital 936 354 938 164 946 835 972 766 970 396 950 678 1 197 174 1 230 643 1 060 992 1 475 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 23 400 0 0 0 0
Omsättning 4 242 8 096 3 881 46 114 7 894 6 316 43 494 12 749 991 088 881 994
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 659 6 246 1 348 8 095 1 779 358 11 300 -10 780 78 609 -162 153
Nettoomsättningförändring -1,00% 10,41% -36,52% -22,00% 24,10% -85,48% 241,16% -98,71% 394,71% -%
Du Pont-modellen 0,16% 0,85% -0,07% -5,66% 4,20% -1,62% 4,78% 3,14% -29,59% -18,82%
Vinstmarginal 34,58% 185,34% -17,60% -901,10% 519,58% -244,57% 131,64% 302,77% -31,68% -138,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -7,24% 23,70% -92,63% 7,82% 34,21%
Rörelsekapital/omsättning 19 005,87% 18 818,09% 20 710,59% 13 283,40% 9 271,71% 11 341,50% 1 683,94% 6 039,33% 49,87% 15,35%
Soliditet 99,44% 99,32% 97,93% 96,71% 98,47% 98,53% 78,76% 69,76% 59,92% 67,05%
Kassalikviditet 19 909,07% 15 470,85% 4 954,90% 2 895,69% 6 063,05% 6 160,31% 451,23% 413,22% 245,87% 107,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...