Visa allt om Tellus Shipping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 786 11 100 11 354 11 447 12 955 11 191 10 370 15 179 13 497 13 267
Övrig omsättning 78 52 51 142 - - - - - 55
Rörelseresultat (EBIT) 603 130 84 210 290 99 336 -73 -57 28
Resultat efter finansnetto 643 178 122 209 295 100 343 -40 -37 39
Årets resultat 367 140 72 155 204 70 273 -40 -37 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 28 42 57 12 13 154 150 8 15
Omsättningstillgångar 2 169 1 949 2 147 1 859 1 642 1 566 1 374 1 796 1 864 2 070
Tillgångar 2 195 1 977 2 189 1 916 1 653 1 579 1 527 1 946 1 872 2 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 925 769 629 557 403 198 368 95 135 172
Obeskattade reserver 195 30 30 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 063 1 179 1 530 1 359 1 251 1 380 1 159 1 851 1 738 1 913
Skulder och eget kapital 2 195 1 977 2 189 1 916 1 653 1 579 1 527 1 946 1 872 2 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 343 1 071 1 033 1 086 1 097 1 087 1 091 992
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 400 1 346 0 0 33 298 300 300 324 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 520 512 611 384 438 409 595 638 613 624
Utdelning till aktieägare 300 210 0 0 0 0 240 0 0 0
Omsättning 11 864 11 152 11 405 11 589 12 955 11 191 10 370 15 179 13 497 13 322
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 357 2 220 2 271 2 862 3 239 2 798 2 593 3 795 3 374 3 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 371 391 367 453 457 512 525 520 512
Rörelseresultat, EBITDA 617 144 99 235 291 100 337 -65 -50 49
Nettoomsättningförändring 6,18% -2,24% -0,81% -11,64% 15,76% 7,92% -31,68% 12,46% 1,73% -%
Du Pont-modellen 30,52% 9,00% 5,62% 11,06% 17,85% 6,33% 22,53% -2,06% -1,98% 1,87%
Vinstmarginal 5,68% 1,60% 1,08% 1,85% 2,28% 0,89% 3,32% -0,26% -0,27% 0,29%
Bruttovinstmarginal 25,31% 22,75% 18,79% 17,24% 20,36% 21,89% 27,78% 18,40% 19,69% 20,29%
Rörelsekapital/omsättning 9,38% 6,94% 5,43% 4,37% 3,02% 1,66% 2,07% -0,36% 0,93% 1,18%
Soliditet 49,07% 40,08% 29,80% 29,07% 24,38% 12,54% 24,10% 4,88% 7,21% 8,25%
Kassalikviditet 204,05% 165,31% 140,33% 136,79% 131,25% 113,48% 118,55% 97,03% 107,25% 108,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...