Visa allt om boochbygg i Långviksmon AB
Visa allt om boochbygg i Långviksmon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 011 904 874 822 733 634 558 486 475 456
Övrig omsättning 42 55 - - 4 83 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 258 53 -30 137 64 134 84 78 119 173
Resultat efter finansnetto 251 48 -40 127 48 115 55 43 95 144
Årets resultat 195 46 -40 120 48 115 55 43 95 144
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 66 89 114 160 11 39 49 59 25
Omsättningstillgångar 456 135 111 130 25 138 42 34 40 119
Tillgångar 562 201 201 244 185 149 81 83 99 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 109 64 103 -16 -64 -179 -234 -277 -372
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 38 0 55 89 168 224 236 331
Kortfristiga skulder 259 92 100 141 146 125 92 93 140 185
Skulder och eget kapital 562 201 201 244 185 149 81 83 99 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 266 232 220 0 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 758 253 401 275 357 0 0 0 86 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 164 54 80 57 78 57 50 49 22 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 053 959 874 822 737 717 558 486 475 456
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 006 904 874 822 733 634 558 486 475 456
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 308 482 333 443 323 281 270 108 90
Rörelseresultat, EBITDA 286 77 -5 167 92 150 94 88 128 174
Nettoomsättningförändring 122,46% 3,43% 6,33% 12,14% 15,62% 13,62% 14,81% 2,32% 4,17% -%
Du Pont-modellen 45,91% 28,36% -13,93% 56,97% 35,68% 91,28% 106,17% 96,39% 123,23% 120,14%
Vinstmarginal 12,83% 6,31% -3,20% 16,91% 9,00% 21,45% 15,41% 16,46% 25,68% 37,94%
Bruttovinstmarginal 72,50% 65,93% 71,51% 82,00% 93,18% 84,38% 90,50% 95,88% 92,42% 76,97%
Rörelsekapital/omsättning 9,80% 4,76% 1,26% -1,34% -16,51% 2,05% -8,96% -12,14% -21,05% -14,47%
Soliditet 54,09% 54,23% 31,84% 42,21% -8,65% -42,95% -220,99% -281,93% -279,80% -258,33%
Kassalikviditet 176,06% 146,74% 111,00% 92,20% 17,12% 110,40% 45,65% 36,56% 28,57% 64,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...