Visa allt om Blomstergården i Gnesta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 008 5 154 4 927 5 303 5 255 5 777 5 961 5 999 5 919 5 521
Övrig omsättning 308 99 - 1 33 - - 5 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 222 460 50 175 252 264 256 191 192 38
Resultat efter finansnetto 174 405 5 180 218 257 239 182 213 24
Årets resultat 126 311 13 121 163 192 125 130 180 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 184 1 133 988 781 599 454 206 165 193 209
Omsättningstillgångar 1 627 1 470 1 434 1 427 1 521 1 448 1 544 1 237 1 341 1 276
Tillgångar 2 810 2 603 2 422 2 208 2 119 1 902 1 749 1 402 1 534 1 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 858 1 133 821 808 687 524 532 609 479 299
Obeskattade reserver 51 51 51 67 48 55 66 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 530 467 190 73 316 232 153 440
Kortfristiga skulder 1 901 1 408 1 019 866 1 193 1 250 834 560 901 747
Skulder och eget kapital 2 810 2 603 2 422 2 208 2 119 1 902 1 749 1 402 1 534 1 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 600 624 594 646 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 511 1 351 1 216 1 193 1 097 593 567 443 419 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 514 461 461 361 449 689 680 656 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 316 5 253 4 927 5 304 5 288 5 777 5 961 6 004 5 919 5 532
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 252 1 289 1 232 1 061 1 051 1 155 1 192 1 200 1 184 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 468 423 334 296 339 385 352 349 330
Rörelseresultat, EBITDA 232 467 71 213 300 315 298 234 227 79
Nettoomsättningförändring -2,83% 4,61% -7,09% 0,91% -9,04% -3,09% -0,63% 1,35% 7,21% -%
Du Pont-modellen 7,90% 17,71% 2,11% 9,74% 11,99% 14,41% 14,69% 14,27% 14,60% 2,62%
Vinstmarginal 4,43% 8,94% 1,04% 4,05% 4,83% 4,74% 4,31% 3,33% 3,78% 0,71%
Bruttovinstmarginal 55,85% 57,82% 51,78% 52,18% 52,86% 50,79% 52,19% 48,04% 48,96% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning -5,47% 1,20% 8,42% 10,58% 6,24% 3,43% 11,91% 11,29% 7,43% 9,58%
Soliditet 31,95% 45,05% 35,54% 38,83% 34,09% 29,68% 33,20% 43,44% 31,23% 20,12%
Kassalikviditet 14,26% 9,73% 13,94% 17,90% 20,87% 20,32% 35,25% 45,36% 34,96% 45,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...