Visa allt om NBP Main Frame AB
Visa allt om NBP Main Frame AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 15 9 562 34 591 27 088 26 057 29 001
Övrig omsättning 1 8 - - - 997 310 178 298 -
Rörelseresultat (EBIT) -16 3 -29 -1 -16 77 -4 305 -2 492 -2 969 -3 237
Resultat efter finansnetto -16 3 -29 1 -9 71 -4 368 -2 474 -3 049 -3 258
Årets resultat -16 3 -29 1 -9 71 -3 516 -1 791 -2 201 -2 487
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 8 49 189 426
Omsättningstillgångar 11 44 23 47 55 230 6 352 4 155 5 241 13 538
Tillgångar 11 44 23 47 55 230 6 359 4 204 5 430 13 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 011 -969 -998 -968 -969 -960 -1 031 100 100 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 003 995 995 990 990 950 0 1 684 3 971 3 000
Kortfristiga skulder 18 18 26 25 34 241 7 390 2 419 1 359 10 844
Skulder och eget kapital 11 44 23 47 55 230 6 359 4 204 5 430 13 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 536 2 392 1 529 1 548 1 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 11 206 955 461 497 583
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 8 0 8 15 10 559 34 901 27 266 26 355 29 001
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 2 2 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 8 4 781 6 918 5 418 5 211 5 800
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 6 373 681 419 411 459
Rörelseresultat, EBITDA -16 3 -29 -1 -16 81 -4 272 -2 352 -2 714 -2 389
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -46,67% -99,84% -72,36% 27,70% 3,96% -10,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% -18,18% 48,26% -67,68% -58,25% -53,57% -22,99%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% -66,67% 1,16% -12,44% -9,04% -11,16% -11,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 1,85% 5,74% 9,45% 7,78% 9,47%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 275,00% 140,00% -0,12% -3,00% 6,41% 14,90% 9,29%
Soliditet -9 190,91% -2 202,27% -4 339,13% -2 059,57% -1 761,82% -417,39% -16,21% 2,38% 1,84% 0,85%
Kassalikviditet 61,11% 244,44% 88,46% 188,00% 161,76% 95,44% 24,01% 65,03% 179,84% 75,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...