Visa allt om Falkenbergs Ekonomipumpar Aktiebolag
Visa allt om Falkenbergs Ekonomipumpar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 556 3 337 4 036 4 859 4 839 4 231 4 203 4 371 4 705 4 409
Övrig omsättning 275 238 235 232 271 237 281 219 276 248
Rörelseresultat (EBIT) 140 -122 195 243 275 237 78 184 163 133
Resultat efter finansnetto 5 -279 5 62 35 38 -85 2 1 5
Årets resultat 5 -279 4 50 35 31 -85 0 2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 039 3 093 2 921 3 027 3 163 3 306 3 455 3 606 3 758 3 908
Omsättningstillgångar 896 1 285 1 389 1 458 1 461 1 339 1 082 1 429 1 291 1 363
Tillgångar 3 935 4 378 4 310 4 485 4 624 4 644 4 537 5 035 5 049 5 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 210 226 223 173 138 107 192 192 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 5 8 8 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 091 3 237 3 162 3 038 2 854 3 046 3 218 3 495 3 482 4 016
Kortfristiga skulder 629 931 922 1 225 1 598 1 456 1 207 1 341 1 367 1 056
Skulder och eget kapital 3 935 4 378 4 310 4 485 4 624 4 644 4 537 5 035 5 049 5 271
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 310 310 310 284 310 288 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 855 1 327 1 250 953 1 002 1 000 1 177 1 124 1 092 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 346 505 470 482 512 482 488 524 510 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 831 3 575 4 271 5 091 5 110 4 468 4 484 4 590 4 981 4 657
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 852 834 1 009 1 215 1 210 846 841 874 941 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 458 430 443 464 362 394 395 381 361
Rörelseresultat, EBITDA 231 -31 332 379 418 386 229 336 322 290
Nettoomsättningförändring -23,40% -17,32% -16,94% 0,41% 14,37% 0,67% -3,84% -7,10% 6,71% -%
Du Pont-modellen 3,66% -2,67% 4,52% 5,46% 5,97% 5,15% 1,83% 3,65% 3,39% 2,68%
Vinstmarginal 5,63% -3,51% 4,83% 5,04% 5,70% 5,65% 1,97% 4,21% 3,63% 3,20%
Bruttovinstmarginal 58,14% 56,01% 54,26% 46,08% 48,69% 53,51% 53,79% 55,64% 49,12% 48,92%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 10,61% 11,57% 4,80% -2,83% -2,77% -2,97% 2,01% -1,62% 6,96%
Soliditet 5,46% 4,80% 5,24% 4,97% 3,74% 3,05% 2,44% 3,93% 3,92% 3,73%
Kassalikviditet 79,97% 100,75% 113,45% 90,12% 68,84% 63,67% 57,91% 79,72% 68,84% 93,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...