Visa allt om Oljetransport i Fagersta AB
Visa allt om Oljetransport i Fagersta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 197 335 199 480 206 817 201 089 235 861 213 525 265 139 201 625 145 388 87 054
Övrig omsättning 48 987 618 695 51 1 657 1 012 37 - 3 685
Rörelseresultat (EBIT) 3 293 698 2 492 1 842 3 385 3 108 12 130 4 924 2 603 6 487
Resultat efter finansnetto 2 459 -136 2 127 1 835 3 643 3 169 12 529 5 018 2 451 5 944
Årets resultat 2 089 1 402 487 538 4 182 1 733 5 372 3 030 1 916 1 406
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 925 15 363 17 359 15 838 15 028 19 098 19 663 8 998 8 623 7 876
Omsättningstillgångar 65 833 54 367 57 741 44 144 51 733 39 252 48 226 41 816 33 484 34 997
Tillgångar 84 758 69 730 75 100 59 982 66 761 58 350 67 890 50 814 42 107 42 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 457 17 368 16 785 16 847 16 645 12 954 13 072 8 420 5 390 3 474
Obeskattade reserver 12 403 9 682 11 626 10 183 9 117 11 159 10 383 5 359 4 576 4 812
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 566 6 273 7 291 7 492 0 0 0 0 0 12 306
Kortfristiga skulder 46 332 36 407 39 398 25 460 40 999 34 237 44 434 37 034 32 140 22 280
Skulder och eget kapital 84 758 69 730 75 100 59 982 66 761 58 350 67 890 50 814 42 107 42 873
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 035 1 035 897 785 580 200 480 500 500 650
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 495 5 394 5 094 5 300 5 242 4 571 4 280 3 855 3 378 5 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 412 2 374 2 182 2 075 1 686 1 648 1 598 1 541 1 294 2 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 197 383 200 467 207 435 201 784 235 912 215 182 266 151 201 662 145 388 90 739
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 17 17 17 16 17 11 11 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 608 11 734 12 166 11 829 13 874 13 345 15 596 18 330 13 217 4 836
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 523 492 193 445 406 381 544 476 450
Rörelseresultat, EBITDA 6 299 5 203 6 473 1 940 9 614 8 600 16 475 8 704 6 443 8 431
Nettoomsättningförändring -1,08% -3,55% 2,85% -14,74% 10,46% -19,47% 31,50% 38,68% 67,01% -%
Du Pont-modellen 4,02% 1,24% 3,55% 3,44% 5,46% 5,52% 18,50% 9,92% 6,67% 15,23%
Vinstmarginal 1,73% 0,44% 1,29% 1,02% 1,55% 1,51% 4,74% 2,50% 1,93% 7,50%
Bruttovinstmarginal 12,14% 10,49% 7,80% 4,56% 8,39% 11,10% 12,95% 8,18% 13,39% 25,28%
Rörelsekapital/omsättning 9,88% 9,00% 8,87% 9,29% 4,55% 2,35% 1,43% 2,37% 0,92% 14,61%
Soliditet 34,37% 35,74% 33,76% 40,60% 35,00% 36,30% 30,27% 24,16% 20,63% 16,18%
Kassalikviditet 49,03% 54,25% 69,96% 105,48% 96,61% 93,00% 87,42% 84,75% 89,23% 148,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...