Visa allt om Ledlite Ecosave Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 11 183 0 9 4 37
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -209 -2 -14 -65 -7 -47 -12 -4
Resultat efter finansnetto 0 -10 -251 -1 979 -5 -19 -2 108 526 193
Årets resultat 0 -10 13 -2 777 -5 -19 -352 -5 1 651 193
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 90 98 98 1 738 1 677 1 631 2 332 2 283 1 584
Omsättningstillgångar 313 313 309 416 1 228 1 299 1 426 1 049 1 179 393
Tillgångar 403 403 406 514 2 966 2 976 3 057 3 381 3 462 1 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 124 133 120 2 897 2 901 2 921 3 272 3 277 1 626
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 279 273 394 69 74 137 108 185 351
Skulder och eget kapital 403 403 406 514 2 966 2 976 3 057 3 381 3 462 1 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 11 183 0 9 4 37
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -209 -2 -14 -65 -7 -47 -12 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -93,99% -% -100,00% 125,00% -89,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -0,13% -0,64% -% 3,28% 15,45% 15,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -36,36% -10,38% -% 1 233,33% 13 375,00% 824,32%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 10 536,36% 669,40% -% 10 455,56% 24 850,00% 113,51%
Soliditet 30,77% 30,77% 32,76% 23,35% 97,67% 97,48% 95,55% 96,78% 94,66% 82,25%
Kassalikviditet 112,19% 112,19% 113,19% 105,58% 1 779,71% 1 201,35% 1 040,88% 971,30% 637,30% 111,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...