Visa allt om Advokatfirman Vinge Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Vinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 994 10 222 10 824 17 398 35 598 28 609 22 997 25 397 31 298 33 621
Övrig omsättning 1 246 3 671 - - 2 026 1 825 2 461 548 930 2 991
Rörelseresultat (EBIT) 849 2 393 -703 -2 484 3 297 2 430 1 899 1 400 -1 581 3 076
Resultat efter finansnetto 596 2 419 -546 -2 437 3 854 2 847 1 914 931 -1 726 2 961
Årets resultat -635 2 245 -546 -3 837 1 963 286 545 600 -2 273 1 486
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 000 12 453 8 895 9 615 13 305 11 440 10 102 10 372 9 934 8 795
Omsättningstillgångar 5 369 11 783 12 598 13 478 33 375 25 887 19 628 10 708 14 363 18 339
Tillgångar 18 369 24 237 21 492 23 093 46 681 37 328 29 730 21 080 24 298 27 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 366 5 043 2 849 3 395 7 280 5 294 5 008 5 040 2 707 4 910
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 003 19 194 18 643 19 697 39 400 32 034 24 722 16 039 21 591 22 223
Skulder och eget kapital 18 369 24 237 21 492 23 093 46 681 37 328 29 730 21 080 24 298 27 134
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 247 4 275 3 618 4 330 3 289 4 283 3 240 3 656 10 533 8 228
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 105 489 520 632 524 609 1 525 1 078 1 535 1 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 240 13 893 10 824 17 398 37 624 30 434 25 458 25 945 32 228 36 612
Nyckeltal
Antal anställda 1 7 8 7 10 12 15 10 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 994 1 460 1 353 2 485 3 560 2 384 1 533 2 540 2 408 2 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 354 693 569 734 434 430 336 538 997 709
Rörelseresultat, EBITDA 886 2 416 -681 -2 461 3 405 2 541 2 109 1 648 -1 331 3 231
Nettoomsättningförändring -90,28% -5,56% -37,79% -51,13% 24,43% 24,40% -9,45% -18,85% -6,91% -%
Du Pont-modellen 4,74% 9,98% -2,55% -10,55% 8,26% 7,63% 6,50% 7,02% -6,27% 11,54%
Vinstmarginal 87,53% 23,66% -5,05% -14,01% 10,83% 9,95% 8,41% 5,82% -4,87% 9,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -868,61% -72,50% -55,85% -35,75% -16,93% -21,49% -22,15% -20,99% -23,09% -11,55%
Soliditet 23,77% 20,81% 13,26% 14,70% 15,60% 14,18% 16,84% 23,91% 11,14% 18,10%
Kassalikviditet 38,34% 61,39% 67,57% 68,43% 84,71% 80,81% 79,39% 66,76% 66,52% 82,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...