Visa allt om Aktiebolaget Nykon-Nyberg Konsult

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 686 687 279 879 1 054 1 353 1 359 1 449 1 541 1 632
Övrig omsättning - - 140 75 91 - 15 - - 50
Rörelseresultat (EBIT) -260 -146 -345 195 326 819 721 41 126 387
Resultat efter finansnetto -108 -30 -185 340 205 1 043 343 97 440 428
Årets resultat 133 27 92 308 140 718 159 172 347 303
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 110 0 136 240 171 230 293
Omsättningstillgångar 1 688 2 092 2 463 3 014 3 096 3 138 2 593 3 242 3 520 2 864
Tillgångar 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750 3 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 976 1 243 1 515 1 823 1 714 1 774 1 256 1 297 1 465 1 418
Obeskattade reserver 446 687 744 1 018 1 057 1 104 963 986 1 181 1 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 50 77 203 141 235 489 871 885 300
Kortfristiga skulder 16 112 126 81 183 161 125 259 219 187
Skulder och eget kapital 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750 3 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 329 211 228 672 685 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 636 536 551 295 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 172 103 118 49 42 37 192 452 483 412
Utdelning till aktieägare 400 400 300 400 200 200 200 200 340 300
Omsättning 686 687 419 954 1 145 1 353 1 374 1 449 1 541 1 682
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 229 344 140 440 527 677 680 725 771 816
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 317 336 195 200 149 220 587 602 525
Rörelseresultat, EBITDA -260 -146 -345 222 326 854 727 100 189 450
Nettoomsättningförändring -0,15% 146,24% -68,26% -16,60% -22,10% -0,44% -6,21% -5,97% -5,58% -%
Du Pont-modellen -6,40% -1,39% -6,82% 11,20% 11,89% 36,62% 26,37% 8,20% 12,40% 14,13%
Vinstmarginal -15,74% -4,22% -60,22% 39,82% 34,91% 88,62% 54,97% 19,32% 30,18% 27,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 243,73% 288,21% 837,63% 333,67% 276,38% 220,03% 181,60% 205,87% 214,21% 164,03%
Soliditet 78,43% 85,03% 83,77% 82,37% 80,52% 79,04% 68,81% 58,80% 61,74% 73,49%
Kassalikviditet 10 550,00% 1 867,86% 1 954,76% 3 720,99% 1 691,80% 1 949,07% 2 074,40% 1 251,74% 1 607,31% 1 531,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...