Visa allt om Aktiebolaget Nykon-Nyberg Konsult
Visa allt om Aktiebolaget Nykon-Nyberg Konsult

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 605 686 687 279 879 1 054 1 353 1 359 1 449 1 541
Övrig omsättning - - - 140 75 91 - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) -283 -260 -146 -345 195 326 819 721 41 126
Resultat efter finansnetto -249 -108 -30 -185 340 205 1 043 343 97 440
Årets resultat -30 133 27 92 308 140 718 159 172 347
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 110 0 136 240 171 230
Omsättningstillgångar 833 1 688 2 092 2 463 3 014 3 096 3 138 2 593 3 242 3 520
Tillgångar 833 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 976 1 243 1 515 1 823 1 714 1 774 1 256 1 297 1 465
Obeskattade reserver 227 446 687 744 1 018 1 057 1 104 963 986 1 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 250 50 77 203 141 235 489 871 885
Kortfristiga skulder 10 16 112 126 81 183 161 125 259 219
Skulder och eget kapital 833 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 329 211 228 672 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 570 636 536 551 295 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 146 172 103 118 49 42 37 192 452 483
Utdelning till aktieägare 180 400 400 300 400 200 200 200 200 340
Omsättning 605 686 687 419 954 1 145 1 353 1 374 1 449 1 541
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 202 229 344 140 440 527 677 680 725 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 288 317 336 195 200 149 220 587 602
Rörelseresultat, EBITDA -283 -260 -146 -345 222 326 854 727 100 189
Nettoomsättningförändring -11,81% -0,15% 146,24% -68,26% -16,60% -22,10% -0,44% -6,21% -5,97% -%
Du Pont-modellen -17,17% -6,40% -1,39% -6,82% 11,20% 11,89% 36,62% 26,37% 8,20% 12,40%
Vinstmarginal -23,64% -15,74% -4,22% -60,22% 39,82% 34,91% 88,62% 54,97% 19,32% 30,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,03% 243,73% 288,21% 837,63% 333,67% 276,38% 220,03% 181,60% 205,87% 214,21%
Soliditet 86,80% 78,43% 85,03% 83,77% 82,37% 80,52% 79,04% 68,81% 58,80% 61,74%
Kassalikviditet 8 330,00% 10 550,00% 1 867,86% 1 954,76% 3 720,99% 1 691,80% 1 949,07% 2 074,40% 1 251,74% 1 607,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...