Visa allt om Spånga Lås Aktiebolag
Visa allt om Spånga Lås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 142 5 103 5 126 6 542 5 999 5 606 5 412 5 118 4 533 4 370
Övrig omsättning 4 6 30 - - 27 5 - 44 -
Rörelseresultat (EBIT) 229 414 -139 557 1 139 447 5 585 1 057 312
Resultat efter finansnetto 230 414 -138 571 1 153 447 5 591 1 057 290
Årets resultat 136 136 3 42 7 441 1 602 1 028 306
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 132 336 264 295 66 147 223 257 180
Omsättningstillgångar 1 132 1 674 1 266 1 351 2 055 1 877 2 221 2 288 1 553 1 882
Tillgångar 1 222 1 806 1 602 1 615 2 350 1 943 2 368 2 510 1 810 2 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 1 235 1 098 1 095 1 053 1 047 1 045 1 044 1 243 1 215
Obeskattade reserver 121 67 29 21 12 3 0 0 18 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 504 474 498 1 285 894 1 322 1 466 550 848
Skulder och eget kapital 1 222 1 806 1 602 1 615 2 350 1 943 2 368 2 510 1 810 2 062
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 442 904 674 270 200 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 - - 255 0 -
Löner till övriga anställda 687 654 545 1 155 489 572 739 680 399 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 161 185 159 477 467 638 618 362 190 343
Utdelning till aktieägare 0 1 000 300 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 6 146 5 109 5 156 6 542 5 999 5 633 5 417 5 118 4 577 4 370
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 047 1 701 2 563 1 636 1 500 1 402 1 353 1 024 1 133 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 309 389 394 364 543 521 342 206 348
Rörelseresultat, EBITDA 283 471 -16 641 1 251 496 81 699 1 177 427
Nettoomsättningförändring 20,36% -0,45% -21,64% 9,05% 7,01% 3,58% 5,74% 12,91% 3,73% -%
Du Pont-modellen 18,82% 22,92% -8,61% 35,36% 49,19% 23,06% 0,21% 23,59% 58,51% 15,13%
Vinstmarginal 3,74% 8,11% -2,69% 8,73% 19,27% 7,99% 0,09% 11,57% 23,36% 7,14%
Bruttovinstmarginal 51,55% 61,30% 54,80% 62,26% 61,51% 57,35% 51,63% 59,24% 57,49% 54,12%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 22,93% 15,45% 13,04% 12,84% 17,53% 16,61% 16,06% 22,13% 23,66%
Soliditet 38,08% 71,28% 69,95% 68,76% 45,18% 54,00% 44,13% 41,59% 69,39% 58,92%
Kassalikviditet 137,89% 309,33% 251,90% 245,78% 147,55% 191,16% 155,90% 143,45% 235,27% 194,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...