Visa allt om Emmaboda N.C. Bearbetning Aktiebolag
Visa allt om Emmaboda N.C. Bearbetning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 340 1 283 2 329 2 527 15 010 3 106 3 225 1 725 1 868 1 471
Övrig omsättning - 77 141 233 100 31 72 - 200 79
Rörelseresultat (EBIT) 37 -87 -296 -138 2 226 396 407 -172 72 -17
Resultat efter finansnetto -25 -181 -384 -202 2 148 311 316 -308 -52 -124
Årets resultat -25 -186 -47 2 1 300 311 316 -308 -52 -124
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 459 671 885 844 89 122 192 234 313
Omsättningstillgångar 1 390 1 402 1 613 1 564 2 406 1 502 872 846 1 099 929
Tillgångar 1 655 1 861 2 284 2 450 3 251 1 590 994 1 038 1 333 1 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 493 758 906 1 404 105 -206 -522 -215 -162
Obeskattade reserver 0 0 0 334 549 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 571 720 887 446 531 579 529 906 758 884
Kortfristiga skulder 617 648 639 764 768 907 672 654 790 522
Skulder och eget kapital 1 655 1 861 2 284 2 450 3 251 1 590 994 1 038 1 333 1 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 233 108 115 14 124 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 168 299 744 709 807 660 526 552 623 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 131 257 233 354 275 244 223 264 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 340 1 360 2 470 2 760 15 110 3 137 3 297 1 725 2 068 1 550
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 670 428 776 632 3 002 1 035 1 075 575 623 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 117 137 338 236 282 351 301 265 338 256
Rörelseresultat, EBITDA 251 126 -82 75 2 333 456 474 -95 151 67
Nettoomsättningförändring 4,44% -44,91% -7,84% -83,16% 383,26% -3,69% 86,96% -7,66% 26,99% -%
Du Pont-modellen 2,24% -4,67% -12,92% -5,63% 68,47% 24,91% 40,95% -16,57% 5,40% -1,37%
Vinstmarginal 2,76% -6,78% -12,67% -5,46% 14,83% 12,75% 12,62% -9,97% 3,85% -1,16%
Bruttovinstmarginal 89,78% 89,40% 80,55% 83,89% 33,92% 81,29% 63,78% 96,75% 95,29% 95,72%
Rörelsekapital/omsättning 57,69% 58,77% 41,82% 31,66% 10,91% 19,16% 6,20% 11,13% 16,54% 27,67%
Soliditet 28,28% 26,49% 33,19% 47,03% 55,63% 6,60% -20,72% -50,29% -16,13% -13,04%
Kassalikviditet 31,93% 48,15% 73,40% 66,36% 211,98% 84,56% 13,54% 10,86% 35,44% 18,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...