Visa allt om Betonghåltagning i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Betonghåltagning i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 997 39 107 31 688 32 034 24 367 18 906 21 382 23 274 19 314 18 492
Övrig omsättning 316 68 28 74 83 54 12 148 25 323
Rörelseresultat (EBIT) 3 362 5 196 3 161 3 034 1 415 733 395 1 853 862 1 076
Resultat efter finansnetto 3 360 5 130 3 542 2 886 1 223 844 603 1 909 934 1 151
Årets resultat 2 752 4 331 2 341 1 638 666 473 330 990 511 662
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 611 4 903 3 788 2 105 2 448 2 668 3 050 2 643 2 311 1 922
Omsättningstillgångar 12 715 13 323 9 940 7 889 6 519 4 601 3 412 4 885 3 735 4 494
Tillgångar 18 325 18 226 13 728 9 994 8 967 7 270 6 462 7 528 6 046 6 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 473 8 971 4 952 3 299 2 486 2 220 1 747 2 418 1 828 1 667
Obeskattade reserver 2 522 2 781 3 270 2 657 2 110 1 918 1 770 1 713 1 249 1 063
Avsättningar (tkr) 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 0 0 0 0 0 0 31 108 25
Kortfristiga skulder 5 119 6 473 5 506 4 038 4 371 3 132 2 945 3 367 2 861 3 661
Skulder och eget kapital 18 325 18 226 13 728 9 994 8 967 7 270 6 462 7 528 6 046 6 416
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 366 550 550 480 550 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 671 8 402 6 663 6 358 5 060 4 469 5 455 4 995 4 698 3 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 081 3 212 2 750 2 635 2 265 2 083 2 431 2 202 2 227 1 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 375 0 200 1 000 400 350
Omsättning 37 313 39 175 31 716 32 108 24 450 18 960 21 394 23 422 19 339 18 815
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 17 16 15 14 17 16 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 850 1 955 1 864 2 002 1 624 1 350 1 258 1 455 1 288 1 156
Personalkostnader per anställd (tkr) 719 605 571 583 532 525 521 504 523 387
Rörelseresultat, EBITDA 4 357 5 842 3 465 3 358 1 888 1 340 1 082 2 587 1 456 1 583
Nettoomsättningförändring -5,40% 23,41% -1,08% 31,46% 28,89% -11,58% -8,13% 20,50% 4,45% -%
Du Pont-modellen 18,38% 28,64% 25,88% 30,71% 15,96% 11,79% 9,42% 26,12% 15,96% 18,17%
Vinstmarginal 9,10% 13,35% 11,21% 9,58% 5,87% 4,53% 2,85% 8,45% 5,00% 6,31%
Bruttovinstmarginal 61,61% 55,24% 100,00% 50,66% 52,77% 61,38% 59,99% 58,95% 62,03% 54,22%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 17,52% 13,99% 12,02% 8,82% 7,77% 2,18% 6,52% 4,53% 4,50%
Soliditet 67,89% 61,12% 54,65% 52,60% 45,07% 49,98% 47,22% 48,50% 45,11% 37,91%
Kassalikviditet 248,39% 205,82% 180,53% 195,37% 149,14% 146,90% 115,86% 145,08% 130,55% 121,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...