Visa allt om Odnuor Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-06 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 982 626 1 705 1 576 1 685 1 452 14 207 9 479 11 736 8 869
Övrig omsättning 569 3 12 - - 1 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 449 -3 190 -3 003 -4 131 -2 547 -5 680 -9 608 619 714 1 762
Resultat efter finansnetto -19 106 202 182 48 075 12 149 -981 61 060 30 406 4 776 1 341 1 771
Årets resultat -19 140 180 511 48 075 14 297 -2 947 58 951 29 216 4 222 547 711
Balansräkningar (tkr)
2012-06 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 988 41 690 112 629 54 687 47 076 45 992 35 907 27 078 34 844 30 059
Omsättningstillgångar 12 644 229 701 9 124 16 803 23 677 38 683 13 776 7 303 5 223 8 444
Tillgångar 28 632 271 391 121 753 71 490 70 753 84 675 49 683 34 381 40 067 38 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 720 236 633 108 926 58 742 58 572 76 670 44 624 11 763 6 474 5 416
Obeskattade reserver 0 0 0 0 39 75 102 36 1 586 1 009
Avsättningar (tkr) 2 960 4 728 3 728 2 728 1 728 628 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 8 073 9 097 9 563 5 940 198 19 148 21 756 25 569
Kortfristiga skulder 21 952 29 929 1 026 923 851 1 362 4 759 3 434 10 251 6 509
Skulder och eget kapital 28 632 271 391 121 753 71 490 70 753 84 675 49 683 34 381 40 067 38 503
Löner & utdelning (tkr)
2012-06
2011-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 858 0 500 84 391 387 331 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 363 6 21 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 761 1 208 1 549 1 389 1 589 1 402 502 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 30 000 0 1 500 5 000 10 000 25 000 6 000 500 200
Omsättning 1 551 629 1 717 1 576 1 685 1 453 14 214 9 479 11 736 8 869
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 491 626 1 705 1 576 1 685 1 452 14 207 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 1 226 2 123 1 548 2 073 1 856 842 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 371 -3 150 -2 901 -4 072 -2 488 -5 571 -9 541 660 728 2 017
Nettoomsättningförändring 56,87% -63,28% 8,19% -6,47% 16,05% -89,78% 49,88% -19,23% 32,33% -%
Du Pont-modellen -50,31% 74,50% 39,56% 21,04% 3,78% 72,26% 62,15% 14,23% 5,07% 6,10%
Vinstmarginal -1 467,01% 32 300,00% 2 824,87% 954,38% 158,87% 4 213,71% 217,36% 51,62% 17,31% 26,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,29% 18,67% 15,65% 26,71%
Rörelsekapital/omsättning -947,86% 31 912,46% 474,96% 1 007,61% 1 354,66% 2 570,32% 63,47% 40,82% -42,84% 21,82%
Soliditet 12,99% 87,19% 89,46% 82,17% 82,82% 90,61% 89,97% 34,29% 19,01% 15,95%
Kassalikviditet 57,60% 767,49% 889,28% 1 820,48% 2 782,26% 2 840,16% 289,47% 151,22% 25,77% 45,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...