Visa allt om Aktiebolaget Gleipner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 659 1 154 1 375 1 442 1 607 1 020 1 996 1 104 1 265 1 762
Övrig omsättning - 52 174 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 758 655 945 641 622 941 1 465 634 672 1 091
Resultat efter finansnetto 1 014 413 1 180 742 758 1 077 1 463 1 883 658 1 117
Årets resultat -337 -751 -1 080 -192 -451 -386 -1 045 475 0 -34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 478 16 601 17 127 17 818 17 973 17 996 15 129 13 770 13 826 14 128
Omsättningstillgångar 437 621 781 640 754 769 3 395 3 422 3 385 8 400
Tillgångar 16 915 17 222 17 908 18 458 18 727 18 765 18 524 17 192 17 210 22 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 613 1 365 2 444 2 637 3 087 3 473 4 568 4 093 4 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 639 16 609 16 543 16 014 16 091 15 678 15 051 12 624 13 118 18 343
Skulder och eget kapital 16 915 17 222 17 908 18 458 18 727 18 765 18 524 17 192 17 210 22 528
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 1 659 1 206 1 549 1 442 1 607 1 020 1 996 1 104 1 265 1 762
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 836 655 945 641 622 941 1 467 639 676 1 096
Nettoomsättningförändring 43,76% -16,07% -4,65% -10,27% 57,55% -48,90% 80,80% -12,73% -28,21% -%
Du Pont-modellen 6,05% 4,47% 6,63% 4,07% 4,07% 5,76% 7,91% 10,97% 3,92% 5,06%
Vinstmarginal 61,66% 66,72% 86,33% 52,15% 47,48% 105,98% 73,40% 170,83% 53,28% 64,76%
Bruttovinstmarginal 60,94% 71,75% 65,96% 56,24% 47,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -976,61% -1 385,44% -1 146,33% -1 066,16% -954,39% -1 461,67% -583,97% -833,51% -769,41% -564,30%
Soliditet 1,64% 3,56% 7,62% 13,24% 14,08% 16,45% 18,75% 26,57% 23,78% 18,58%
Kassalikviditet 2,63% 3,74% 4,72% 4,00% 4,69% 4,90% 3,56% 4,46% 4,01% 30,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...