Visa allt om Dalkarlsbergs Kraft Aktiebolag
Visa allt om Dalkarlsbergs Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 19 61 171 133 94 272 305 271 386
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 -79 -49 31 29 -7 138 253 213 321
Resultat efter finansnetto -71 -79 -49 32 30 -7 139 253 213 321
Årets resultat -71 -79 -49 32 30 -7 139 253 213 321
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 274 1 328 1 384 1 439 1 446 1 449 1 122 264 93 78
Omsättningstillgångar 8 7 20 70 122 234 247 119 111 199
Tillgångar 1 282 1 336 1 404 1 510 1 569 1 682 1 369 382 203 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 51 74 123 121 120 123 125 121 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 231 1 284 1 330 1 387 1 448 1 561 1 247 259 82 119
Skulder och eget kapital 1 282 1 336 1 404 1 510 1 569 1 682 1 369 382 203 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 19 61 171 133 94 272 305 271 386
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -24 7 87 70 32 170 267 223 330
Nettoomsättningförändring -100,00% -68,85% -64,33% 28,57% 41,49% -65,44% -10,82% 12,55% -29,79% -%
Du Pont-modellen -% -5,91% -3,49% 2,12% 1,91% -0,42% 10,08% 66,23% 104,93% 115,88%
Vinstmarginal -% -415,79% -80,33% 18,71% 22,56% -7,45% 50,74% 82,95% 78,60% 83,16%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -6 721,05% -2 147,54% -770,18% -996,99% -1 411,70% -367,65% -45,90% 10,70% 20,73%
Soliditet 3,90% 3,82% 5,27% 8,15% 7,71% 7,13% 8,98% 32,72% 59,61% 57,04%
Kassalikviditet 0,65% 0,55% 1,50% 5,05% 8,43% 14,99% 19,81% 45,95% 135,37% 167,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...