Visa allt om Tobo Konsult Aktiebolag
Visa allt om Tobo Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 * 2010-04 * 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 554 543 521 499 435 446 632 609 985 855
Övrig omsättning - - - - - - 34 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 171 223 219 205 201 148 279 89 13 148
Resultat efter finansnetto 809 457 269 701 231 3 055 1 557 2 081 -67 99
Årets resultat 715 338 141 556 110 2 986 1 412 2 121 102 53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 * 2010-04 * 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 100 2 590 2 598 2 911 2 029 2 038 3 688 4 135 3 796 1 059
Omsättningstillgångar 719 815 954 1 013 1 463 2 032 2 681 704 314 1 447
Tillgångar 1 819 3 405 3 552 3 924 - - - 4 838 4 110 2 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 061 2 746 2 909 3 267 3 461 3 401 4 015 2 603 482 376
Obeskattade reserver 415 380 310 235 155 88 50 0 0 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 950 1 300 196 0
Kortfristiga skulder 343 279 334 421 390 847 1 486 936 3 433 1 967
Skulder och eget kapital 1 819 3 405 3 552 3 924 - - - 4 838 4 110 2 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 25 6 10 10 0 36 8 122 456 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 1 3 3 0 11 11 59 159 103
Utdelning till aktieägare 750 2 400 500 500 800 800 0 0 0 0
Omsättning 554 543 521 499 435 446 666 609 985 855
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 554 543 521 499 435 446 632 609 985 855
Personalkostnader per anställd (tkr) 96 21 31 34 7 65 97 217 631 402
Rörelseresultat, EBITDA 171 231 225 211 209 160 279 143 85 159
Nettoomsättningförändring 2,03% 4,22% 4,41% 14,71% -2,47% -29,43% 3,78% -38,17% -% -%
Du Pont-modellen 44,86% 13,72% 7,83% 18,20% -% -% -% 45,91% 2,75% 6,07%
Vinstmarginal 147,29% 86,00% 53,36% 143,09% 56,32% 697,53% 273,26% 364,70% 11,47% 17,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,87% 98,71% 119,00% 118,64% 246,67% 265,70% 189,08% -38,10% -316,65% -60,82%
Soliditet 76,12% 89,35% 88,70% 87,67% -% -% -% 53,80% 11,73% 19,69%
Kassalikviditet 209,62% 292,11% 285,63% 240,62% 375,13% 239,91% 180,42% 75,21% 9,15% 73,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...