Visa allt om Tandläkare G Lindblad AB
Visa allt om Tandläkare G Lindblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 659 1 084 580 1 003 1 552 453 342 601 420 599
Övrig omsättning 1 - 14 - 10 16 69 79 - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 42 -137 -75 497 3 -108 50 24 137
Resultat efter finansnetto -156 31 -155 -82 461 -43 -162 1 -2 108
Årets resultat -156 31 -155 -82 461 -43 -162 1 -2 108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 29 79 129 179 229 285 345 406
Omsättningstillgångar 136 155 221 105 179 146 75 291 102 191
Tillgångar 136 155 250 184 308 327 304 576 447 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -389 -234 -264 -109 -28 -489 -447 -284 -286 -284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 427 249 285 802 724 760 543 555
Kortfristiga skulder 525 389 88 44 51 15 26 101 189 325
Skulder och eget kapital 136 155 250 184 308 327 304 576 447 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 17 18 35 37 30 48 137 78 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 5 6 8 10 9 14 45 24 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 660 1 084 594 1 003 1 562 469 411 680 420 599
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 1 084 580 1 003 1 552 453 342 301 420 599
Personalkostnader per anställd (tkr) 120 190 96 142 216 65 75 97 103 51
Rörelseresultat, EBITDA -155 71 -87 -25 547 53 -52 110 84 197
Nettoomsättningförändring -39,21% 86,90% -42,17% -35,37% 242,60% 32,46% -43,09% 43,10% -29,88% -%
Du Pont-modellen -113,97% 27,10% -54,80% -40,76% 161,36% 0,92% -35,53% 8,68% 5,37% 22,99%
Vinstmarginal -23,52% 3,87% -23,62% -7,48% 32,02% 0,66% -31,58% 8,32% 5,71% 22,87%
Bruttovinstmarginal 80,58% 83,49% 82,07% 89,93% 84,09% 76,38% 78,95% 91,68% 67,38% 89,32%
Rörelsekapital/omsättning -59,03% -21,59% 22,93% 6,08% 8,25% 28,92% 14,33% 31,61% -20,71% -22,37%
Soliditet -286,03% -150,97% -105,60% -59,24% -9,09% -149,54% -147,04% -49,31% -63,98% -47,65%
Kassalikviditet 25,90% 39,85% 248,86% 234,09% 347,06% 960,00% 280,77% 284,16% 51,85% 57,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...