Visa allt om Securitas Direct Aktiebolag
Visa allt om Securitas Direct Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 564 676 549 340 478 055 549 926 473 180 430 333 407 458 281 917 160 751 92 596
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 591 5 288 64 202 5 106 199 019 189 753 176 340 97 111 2 728 -50 744
Resultat efter finansnetto -1 644 443 -1 295 295 -1 147 032 -1 238 434 678 175 230 083 218 713 5 695 902 121 148 108 201
Årets resultat -228 773 -371 831 -321 789 -1 156 914 535 927 155 325 158 246 5 703 214 83 585 102 866
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 507 290 22 397 299 20 148 588 19 098 306 3 419 713 3 461 917 4 015 807 8 299 260 474 991 481 360
Omsättningstillgångar 3 689 355 1 443 169 1 337 742 1 291 943 1 180 193 867 179 444 924 847 177 1 404 995 1 197 803
Tillgångar 25 196 644 23 840 467 21 486 330 20 390 248 4 599 906 4 329 096 4 460 731 9 146 437 1 879 986 1 679 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 786 384 2 186 737 2 413 148 2 649 392 3 633 038 3 097 110 2 877 166 7 426 526 1 507 359 1 358 409
Obeskattade reserver 6 056 13 770 20 314 27 179 32 007 79 853 72 120 69 336 61 944 23 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 107 197 20 782 050 18 456 464 17 103 471 468 005 679 232 646 628 652 630 40 932 190 198
Kortfristiga skulder 2 297 007 857 910 596 403 610 206 466 856 - 864 817 997 945 269 751 106 656
Skulder och eget kapital 25 196 644 23 840 467 21 486 330 20 390 248 4 599 906 4 329 096 4 460 731 9 146 437 1 879 986 1 679 163
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 12 167 14 531 7 194 6 265 10 953 6 109 7 353 9 496 9 389 4 405
Varav tantiem till styrelse & VD 4 420 8 933 0 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 32 898 15 395 10 817 69 549 48 568 54 133 48 904 41 347 35 032 20 862
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 22 781 15 001 11 499 44 558 29 784 29 334 28 369 24 870 21 412 12 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 564 676 549 340 478 055 549 926 473 180 430 333 407 458 281 917 160 751 92 596
Nyckeltal
Antal anställda 21 12 9 116 100 92 85 72 53 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 26 889 45 778 53 117 4 741 4 732 4 678 4 794 3 916 3 033 2 258
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 231 3 744 3 279 1 038 893 974 996 1 052 1 242 932
Rörelseresultat, EBITDA -24 343 78 807 133 542 15 936 209 477 199 863 185 781 106 438 11 550 -48 031
Nettoomsättningförändring 2,79% 14,91% -13,07% 16,22% 9,96% 5,61% 44,53% 75,37% 73,60% -%
Du Pont-modellen 3,50% 4,07% 4,70% 3,22% 17,17% 11,69% 15,33% 64,55% 7,38% 7,00%
Vinstmarginal 156,12% 176,45% 211,13% 119,23% 166,95% 117,62% 167,81% 2 094,09% 86,25% 127,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 0,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 246,57% 106,54% 155,07% 123,97% 150,75% 201,51% -103,05% -53,48% 706,21% 1 178,40%
Soliditet 7,11% 9,22% 11,30% 13,09% 79,49% 72,90% 65,69% 81,74% 82,55% 81,92%
Kassalikviditet 160,62% 168,22% 224,30% 211,72% 252,80% -% 51,45% 84,89% 520,85% 1 123,05%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...