Visa allt om Åsby Trädgård Aktiebolag
Visa allt om Åsby Trädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 848 28 685 26 619 26 898 28 067 28 000 28 582 27 249 29 029 22 026
Övrig omsättning 408 453 224 277 199 397 385 201 136 116
Rörelseresultat (EBIT) 2 307 2 255 1 432 1 216 2 096 1 479 1 692 805 1 000 201
Resultat efter finansnetto 1 988 1 902 981 678 1 512 972 1 148 -94 303 -386
Årets resultat 1 265 1 188 642 453 937 572 355 -23 367 -289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 209 9 524 9 975 10 533 11 165 11 611 12 303 12 676 13 030 13 678
Omsättningstillgångar 7 078 7 243 6 216 6 507 6 738 6 981 6 471 7 105 7 335 6 453
Tillgångar 16 287 16 767 16 192 17 041 17 904 18 592 18 774 19 781 20 366 20 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 886 3 120 2 932 2 791 2 838 2 425 1 853 1 498 1 524 1 164
Obeskattade reserver 2 265 1 908 1 538 1 388 1 333 1 088 914 475 556 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 082 6 966 6 678 7 911 8 038 9 173 10 057 11 647 9 400 10 800
Kortfristiga skulder 5 054 4 773 5 044 4 951 5 695 5 906 5 950 6 160 8 886 7 383
Skulder och eget kapital 16 287 16 767 16 192 17 041 17 904 18 592 18 774 19 781 20 366 20 131
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 768 915 540 522 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 6 506 5 815 5 729 5 826 5 448 4 596 4 791 5 085 5 297 3 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 334 1 999 1 948 1 962 1 768 1 904 2 034 2 041 2 191 1 346
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 000 500 500 500 0 0 0 0
Omsättning 31 256 29 138 26 843 27 175 28 266 28 397 28 967 27 450 29 165 22 142
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 17 17 16 17 18 30 32 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 714 1 687 1 566 1 582 1 754 1 647 1 588 908 907 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 467 437 453 449 435 438 255 250 249
Rörelseresultat, EBITDA 2 854 2 892 2 066 1 840 2 751 2 230 2 288 1 388 1 909 798
Nettoomsättningförändring 7,54% 7,76% -1,04% -4,17% 0,24% -2,04% 4,89% -6,13% 31,79% -%
Du Pont-modellen 14,16% 13,45% 8,86% 7,31% 11,72% 7,97% 9,01% 4,08% 4,93% 1,01%
Vinstmarginal 7,48% 7,86% 5,39% 4,63% 7,47% 5,29% 5,92% 2,96% 3,46% 0,92%
Bruttovinstmarginal 50,68% 49,64% 49,23% 49,87% 49,06% 47,94% 45,78% 45,91% 46,12% 41,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,56% 8,61% 4,40% 5,78% 3,72% 3,84% 1,82% 3,47% -5,34% -4,22%
Soliditet 28,57% 27,48% 25,52% 22,38% 21,34% 17,36% 13,46% 9,30% 9,45% 8,59%
Kassalikviditet 36,86% 51,67% 26,96% 28,42% 29,45% 35,86% 35,88% 37,32% 28,60% 32,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...