Visa allt om Karl-Everts Busstouring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 203 12 878 12 296 10 764 11 199 9 802 8 703 9 200 11 531 13 259
Övrig omsättning 114 - 231 26 262 20 24 63 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 708 558 834 597 1 172 897 -97 49 202 929
Resultat efter finansnetto 595 369 631 353 1 028 789 -168 4 128 832
Årets resultat 395 239 145 0 2 590 342 315 594 665
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 936 8 039 7 628 8 026 8 156 5 814 4 504 2 955 4 202 5 733
Omsättningstillgångar 2 955 2 850 2 691 2 027 1 631 1 358 888 1 738 2 067 1 633
Tillgångar 10 891 10 889 10 318 10 053 9 788 7 171 5 391 4 693 6 268 7 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 903 508 269 124 124 672 320 499 594 710
Obeskattade reserver 3 466 3 380 3 318 2 872 2 520 1 494 1 494 2 058 2 495 3 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 336 4 000 4 089 4 473 4 787 2 943 1 859 531 1 062 1 593
Kortfristiga skulder 2 187 3 001 2 642 2 585 2 357 2 062 1 718 1 605 2 117 1 917
Skulder och eget kapital 10 891 10 889 10 318 10 053 9 788 7 171 5 391 4 693 6 268 7 366
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 476 538 347 33 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 836 2 523 2 077 1 860 1 831 1 155 881 1 207 1 965 2 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 856 726 688 669 621 526 497 557 778 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 525 200 320 410 580
Omsättning 14 317 12 878 12 527 10 790 11 461 9 822 8 727 9 263 11 550 13 259
Nyckeltal
Antal anställda 11 9 9 9 9 8 7 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 291 1 431 1 366 1 196 1 244 1 225 1 243 1 314 1 281 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 368 313 286 283 277 282 312 323 358
Rörelseresultat, EBITDA 2 869 3 047 2 830 2 046 2 503 1 957 826 1 185 1 886 2 071
Nettoomsättningförändring 10,29% 4,73% 14,23% -3,88% 14,25% 12,63% -5,40% -20,22% -13,03% -%
Du Pont-modellen 6,52% 5,15% 8,12% 6,04% 12,07% 12,51% -1,74% 1,75% 3,61% 12,69%
Vinstmarginal 5,00% 4,36% 6,82% 5,64% 10,55% 9,15% -1,08% 0,89% 1,96% 7,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,41% -1,17% 0,40% -5,18% -6,48% -7,18% -9,54% 1,45% -0,43% -2,14%
Soliditet 33,11% 28,88% 27,69% 22,29% 20,24% 24,73% 26,36% 42,21% 38,14% 40,39%
Kassalikviditet 135,12% 94,97% 101,85% 78,41% 69,20% 65,86% 51,69% 108,29% 97,64% 85,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...