Visa allt om Bo Ridström Racing Aktiebolag
Visa allt om Bo Ridström Racing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 246 284 429 490 643 733 1 147 899 561 158
Övrig omsättning - 1 117 - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -257 562 -57 57 87 -28 300 175 161 -181
Resultat efter finansnetto -257 467 -112 -6 10 -67 233 92 106 -229
Årets resultat -257 467 -112 -6 10 -67 233 92 106 -229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 660 256 2 082 2 171 2 289 2 236 2 214 2 283 2 114 2 155
Omsättningstillgångar 618 1 502 475 454 286 220 379 526 395 572
Tillgångar 1 278 1 758 2 556 2 625 2 575 2 456 2 593 2 809 2 509 2 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 760 1 016 550 662 667 657 724 492 400 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 480 672 1 918 1 874 1 013 763 725 865 790 790
Kortfristiga skulder 39 69 88 89 894 1 035 1 144 1 453 1 319 1 643
Skulder och eget kapital 1 278 1 758 2 556 2 625 2 575 2 456 2 593 2 809 2 509 2 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 152 40 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 59 0 0 118 - 0 70 110 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 24 1 21 - 0 13 24 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 246 1 401 429 495 643 733 1 147 899 561 158
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 - 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 284 429 490 - 733 1 147 899 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 176 41 141 - 2 83 134 - -
Rörelseresultat, EBITDA -173 690 80 175 199 85 370 265 202 -125
Nettoomsättningförändring -13,38% -33,80% -12,45% -23,79% -12,28% -36,09% 27,59% 60,25% 255,06% -%
Du Pont-modellen -20,11% 31,97% -2,23% 2,17% 3,38% -1,14% 11,57% 6,23% 6,46% -6,60%
Vinstmarginal -104,47% 197,89% -13,29% 11,63% 13,53% -3,82% 26,16% 19,47% 28,88% -113,92%
Bruttovinstmarginal 26,02% -13,38% 66,43% 100,00% 66,87% 38,20% 53,10% 66,96% 60,96% 4,43%
Rörelsekapital/omsättning 235,37% 504,58% 90,21% 74,49% -94,56% -111,19% -66,70% -103,11% -164,71% -677,85%
Soliditet 59,47% 57,79% 21,52% 25,22% 25,90% 26,75% 27,92% 17,52% 15,94% 10,78%
Kassalikviditet 664,10% 1 678,26% 31,82% 47,19% 6,04% 0,77% 0,26% 5,09% 1,90% 9,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...