Visa allt om IRM Contracting i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 773 7 365 59 022 13 488 7 681 9 447 7 931 22 400 10 595 3 717
Övrig omsättning 25 57 14 22 26 47 - - 7 34
Rörelseresultat (EBIT) 2 341 998 1 843 522 569 869 1 067 2 424 184 400
Resultat efter finansnetto 3 870 1 294 1 104 145 565 60 721 423 305 410
Årets resultat 1 915 425 634 81 7 15 357 210 166 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 445 4 226 2 957 3 016 3 078 3 105 2 203 2 254 1 566 1 413
Omsättningstillgångar 3 334 2 998 3 338 9 883 38 918 6 279 1 582 3 795 1 377 4 081
Tillgångar 9 779 7 224 6 294 12 899 41 996 9 384 3 786 6 049 2 944 5 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 190 2 275 1 849 1 216 1 135 1 128 1 113 756 546 452
Obeskattade reserver 1 129 944 778 535 574 553 553 350 230 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 50 350 350 350 0
Långfristiga skulder 916 878 370 519 932 454 220 1 918 305 154
Kortfristiga skulder 3 544 3 126 3 296 10 629 39 354 7 198 1 549 2 674 1 513 4 707
Skulder och eget kapital 9 779 7 224 6 294 12 899 41 996 9 384 3 786 6 049 2 944 5 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 534 563 456 444 494 466 412 379 370 327
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 200 2 082 1 842 1 893 1 963 2 237 1 572 1 507 971 793
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 226 1 228 1 106 940 1 006 1 029 847 781 545 450
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 798 7 422 59 036 13 510 7 707 9 494 7 931 22 400 10 602 3 751
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 5 6 7 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253 1 228 9 837 2 698 1 280 1 350 1 322 3 733 2 119 929
Personalkostnader per anställd (tkr) 579 658 587 697 594 550 494 460 426 429
Rörelseresultat, EBITDA 2 429 1 048 1 903 584 628 897 1 074 2 428 189 416
Nettoomsättningförändring 19,12% -87,52% 337,59% 75,60% -18,69% 19,11% -64,59% 111,42% 185,04% -%
Du Pont-modellen 39,79% 18,29% 30,95% 1,25% 1,42% 0,90% 19,55% 7,52% 11,38% 7,90%
Vinstmarginal 44,35% 17,94% 3,30% 1,19% 7,75% 0,89% 9,33% 2,03% 3,16% 11,68%
Bruttovinstmarginal 96,80% 94,38% 100,00% 100,00% 100,00% 68,01% 71,73% 29,66% 35,33% 75,41%
Rörelsekapital/omsättning -2,39% -1,74% 0,07% -5,53% -5,68% -9,73% 0,42% 5,00% -1,28% -16,84%
Soliditet 51,85% 41,68% 39,02% 12,48% 3,71% 16,36% 40,16% 16,66% 24,17% 10,60%
Kassalikviditet 94,07% 95,91% 101,27% 92,98% 35,56% 31,49% 102,13% 104,71% 91,01% 43,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...