Visa allt om Bröderna Gräver Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 339 2 090 2 543 2 059 2 507 2 402 2 211 2 013 2 104 1 780
Övrig omsättning - - - - 63 - - - 156 -
Rörelseresultat (EBIT) 136 76 289 53 265 253 286 171 616 250
Resultat efter finansnetto 89 38 252 8 218 232 219 110 560 204
Årets resultat -9 113 -9 -8 159 170 85 202 158 147
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 788 5 978 5 174 4 582 4 712 4 873 4 390 4 536 4 088 3 423
Omsättningstillgångar 441 746 593 462 506 828 378 542 406 400
Tillgångar 6 229 6 724 5 767 5 044 5 218 5 702 4 768 5 078 4 494 3 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 258 2 267 2 155 2 164 2 172 2 033 1 863 1 778 1 576 1 419
Obeskattade reserver 1 584 1 486 1 596 1 335 1 320 1 320 1 320 1 220 1 390 1 050
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 059 1 498 930 426 779 1 128 709 1 187 721 392
Kortfristiga skulder 1 328 1 472 1 087 1 119 948 1 221 876 894 807 963
Skulder och eget kapital 6 229 6 724 5 767 5 044 5 218 5 702 4 768 5 078 4 494 3 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 569 527 505 501 457 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 605 600 603 581 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 284 284 276 271 265 292 244 160 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Omsättning 2 339 2 090 2 543 2 059 2 570 2 402 2 211 2 013 2 260 1 780
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 170 1 045 1 272 1 030 1 254 - 1 106 1 007 1 052 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 451 462 449 433 - 413 394 396 344
Rörelseresultat, EBITDA 325 171 418 220 427 347 432 271 741 386
Nettoomsättningförändring 11,91% -17,81% 23,51% -17,87% 4,37% 8,64% 9,84% -4,33% 18,20% -%
Du Pont-modellen 2,18% 1,13% 5,01% 1,07% 5,08% 4,44% 6,02% 3,41% 13,71% 6,54%
Vinstmarginal 5,81% 3,64% 11,36% 2,62% 10,57% 10,53% 12,98% 8,59% 29,28% 14,04%
Bruttovinstmarginal 64,17% 70,43% 71,18% 70,33% 61,11% 62,66% 66,49% 70,09% 76,09% 73,48%
Rörelsekapital/omsättning -37,92% -34,74% -19,43% -31,91% -17,63% -16,36% -22,52% -17,49% -19,06% -31,63%
Soliditet 56,08% 50,95% 57,76% 62,41% 60,27% 52,72% 59,01% 52,31% 57,34% 56,89%
Kassalikviditet 33,21% 50,68% 54,55% 41,29% 53,38% 67,81% 43,15% 60,63% 50,31% 41,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...