Visa allt om FRANS VVS AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 253 5 563 6 351 5 067 6 817 6 636 6 017 7 644 6 187 6 167
Övrig omsättning - 38 - - - - - 51 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 970 1 322 1 677 1 519 1 644 1 569 525 1 376 1 034 1 259
Resultat efter finansnetto 1 972 1 322 1 677 1 519 1 644 1 569 528 1 395 2 100 1 792
Årets resultat 1 149 929 1 299 826 1 185 1 114 556 1 171 1 690 1 531
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 718 864 374 444 517 421 152 131 159 203
Omsättningstillgångar 11 509 10 051 10 060 9 100 8 394 7 835 7 482 6 940 12 813 12 118
Tillgångar 12 227 10 915 10 433 9 544 8 912 8 257 7 634 7 072 12 971 12 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 083 9 546 9 219 8 289 7 913 7 427 6 813 6 377 11 125 10 185
Obeskattade reserver 1 229 731 602 592 194 159 103 331 572 827
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 915 638 612 663 805 671 717 363 1 274 1 308
Skulder och eget kapital 12 227 10 915 10 433 9 544 8 912 8 257 7 634 7 072 12 971 12 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 588 571 787 749 669
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 135 -
Löner till övriga anställda 676 970 911 911 999 405 333 247 646 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 329 343 330 314 351 345 322 399 526 414
Utdelning till aktieägare 615 612 602 369 450 700 120 120 90 329
Omsättning 6 253 5 601 6 351 5 067 6 817 6 636 6 017 7 695 6 187 6 167
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 084 1 854 2 117 1 689 1 704 1 659 1 504 1 911 1 547 1 542
Personalkostnader per anställd (tkr) 437 439 431 412 339 335 307 358 481 390
Rörelseresultat, EBITDA 2 116 1 450 1 747 1 592 1 747 1 626 574 1 417 1 078 1 352
Nettoomsättningförändring 12,40% -12,41% 25,34% -25,67% 2,73% 10,29% -21,28% 23,55% 0,32% -%
Du Pont-modellen 16,13% 12,11% 16,08% 15,92% 18,46% 19,00% 6,92% 19,73% 16,19% 14,54%
Vinstmarginal 31,54% 23,76% 26,42% 29,98% 24,13% 23,64% 8,78% 18,25% 33,94% 29,06%
Bruttovinstmarginal 60,02% 57,99% 53,49% 64,06% 51,33% 51,72% 40,82% 43,26% 53,73% 52,20%
Rörelsekapital/omsättning 169,42% 169,21% 148,76% 166,51% 111,32% 107,96% 112,43% 86,04% 186,50% 175,29%
Soliditet 90,31% 92,68% 92,86% 91,42% 90,39% 91,37% 90,24% 93,54% 88,94% 87,50%
Kassalikviditet 1 238,47% 1 514,42% 1 577,94% 1 297,29% 985,34% 1 104,92% 983,40% 1 804,41% 939,01% 869,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...