Visa allt om Bolagsstiftarna AB
Visa allt om Bolagsstiftarna AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 355 680 236 234 239 237 171 241 254 943 308 725 372 337 448 146 690 126 576 609
Övrig omsättning 512 3 870 694 7 360 19 87 12 166 313 176
Rörelseresultat (EBIT) 6 336 18 428 9 900 6 051 734 7 026 7 956 1 343 2 494 3 743
Resultat efter finansnetto 7 249 19 755 9 122 8 134 4 517 13 119 13 747 3 937 4 165 4 992
Årets resultat 7 692 17 744 7 642 9 935 5 871 9 593 9 541 2 759 3 442 4 927
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 931 1 087 828 20 004 20 050 6 080 6 323 8 550 8 730 2 312
Omsättningstillgångar 187 674 193 314 162 829 151 108 196 648 402 030 444 500 379 819 262 429 269 192
Tillgångar 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160 271 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 582 64 890 51 146 45 504 36 967 33 096 25 338 17 798 17 123 15 607
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 144 1 794 1 687 624 2 114 3 494 3 244 2 706 2 752 4 108
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 578
Kortfristiga skulder 117 879 127 717 110 824 124 983 177 616 371 520 422 239 367 866 251 285 247 211
Skulder och eget kapital 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160 271 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 539 1 450 1 179 820 1 221 911 581 280 600 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 910 5 897 5 200 4 899 4 798 4 035 4 779 4 103 4 055 4 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 949 2 853 2 455 2 132 2 152 1 762 1 896 1 645 1 799 2 516
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 356 192 240 104 239 931 178 601 254 962 308 812 372 349 448 312 690 439 576 785
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 19 19 19 17 17 17 18 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 760 13 124 12 591 9 013 13 418 18 160 21 902 26 362 38 340 38 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 590 574 472 426 439 399 432 359 363 526
Rörelseresultat, EBITDA 6 492 18 582 10 066 6 969 1 090 7 316 10 288 1 666 2 767 3 941
Nettoomsättningförändring 50,56% -1,26% 39,71% -32,83% -17,42% -17,08% -16,92% -35,06% 19,69% -%
Du Pont-modellen 4,68% 11,11% 7,34% 6,17% 3,61% 4,46% 4,18% 3,30% 4,86% 3,12%
Vinstmarginal 2,48% 9,14% 5,02% 6,17% 3,07% 5,90% 5,06% 2,86% 1,91% 1,47%
Bruttovinstmarginal 6,72% 13,58% 11,74% 9,18% 7,89% 7,88% 6,96% 3,71% 2,42% 3,03%
Rörelsekapital/omsättning 19,62% 27,77% 21,74% 15,26% 7,47% 9,88% 5,98% 2,67% 1,61% 3,81%
Soliditet 36,36% 33,38% 31,25% 26,59% 17,06% 8,11% 5,62% 4,58% 6,31% 5,75%
Kassalikviditet 106,82% 80,94% 43,03% 36,22% 26,37% 7,97% 4,74% 3,16% 2,98% 25,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 140 595 132 856 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 136 351 293 307 102
Övrig omsättning - 29 - - - - - 50 12 65
Rörelseresultat (EBIT) 640 687 -674 1 734 2 157 6 008 3 927 4 264 5 158 3 964
Resultat efter finansnetto 4 160 -1 225 1 663 17 163 9 527 6 011 4 444 6 003 8 486 5 177
Årets resultat 5 150 8 296 1 806 22 574 10 224 1 846 983 4 240 7 009 2 980
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 052 16 213 20 063 10 016 6 786 7 469 7 602 7 721 7 792 9 150
Omsättningstillgångar 58 230 57 844 65 824 48 964 65 318 57 877 59 694 97 651 66 017 89 131
Tillgångar 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810 98 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 301 54 150 49 855 44 154 30 944 25 775 20 298 14 663 13 396 11 708
Obeskattade reserver 5 560 4 600 0 0 8 039 9 826 6 376 3 115 2 365 2 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1 809
Kortfristiga skulder 20 422 15 306 36 033 14 826 33 121 29 746 40 622 87 594 57 689 82 399
Skulder och eget kapital 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810 98 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 539 1 450 744 360 926 731 581 280 600 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 969 1 801 2 210 2 029 2 245 1 887 1 700 1 372 1 533 1 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 235 1 085 1 006 778 985 768 754 579 803 1 546
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 750
Omsättning 140 595 132 885 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 186 351 305 307 167
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 8 8 7 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 574 16 607 14 910 18 874 24 129 34 572 40 164 49 448 43 912 43 872
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 556 455 425 541 494 446 328 377 593
Rörelseresultat, EBITDA 796 841 -508 1 918 2 288 6 189 4 150 4 478 5 383 4 162
Nettoomsättningförändring 5,83% -1,00% -11,13% -21,78% -20,24% -13,92% -18,77% -1,47% 14,39% -%
Du Pont-modellen 5,18% -1,64% 2,00% 29,11% 13,28% 9,21% 6,62% 5,71% 11,51% 5,32%
Vinstmarginal 3,00% -0,91% 1,28% 11,37% 4,96% 2,49% 1,59% 1,74% 2,42% 1,70%
Bruttovinstmarginal 8,35% 8,51% 8,79% 8,57% 8,67% 8,13% 5,43% 4,37% 4,51% 4,68%
Rörelsekapital/omsättning 26,89% 32,02% 22,20% 22,61% 16,68% 11,62% 6,78% 2,91% 2,37% 2,19%
Soliditet 73,37% 77,96% 58,05% 74,86% 51,13% 50,53% 37,15% 16,04% 20,46% 13,65%
Kassalikviditet 50,94% 75,68% 56,62% 39,82% 26,95% 38,52% 12,28% 5,83% 15,59% 9,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...