allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Bolagsstiftarna AB

ORG.NR: 556218-7301
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 236 234 239 237 171 241  
  Övrig omsättning (TKR) 3 870 694 7 360  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 18 428 9 900 6 051  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 19 755 9 122 8 134  
  Årets resultat (TKR) 17 744 7 642 9 935  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 087 828 20 004  
  Omsättningstillgångar (TKR) 193 314 162 829 151 108  
  Tillgångar (TKR) 194 401 163 657 171 111  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 64 890 51 146 45 504  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 1 794 1 687 624  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 127 717 110 824 124 983  
  Skulder och eget kapital (TKR) 194 401 163 657 171 111  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 1 450 1 179 820  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 5 897 5 200 4 899  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 2 853 2 455 2 132  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 18 19 19  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 13 124 12 591 9 013  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 574 472 426  
  Nettoomsättningförändring -1,26 % 39,71 % -32,83 %  
  Vinstmarginal 9,14 % 5,02 % 6,17 %  
  Bruttovinstmarginal 13,58 % 11,74 % 9,18 %  
  Soliditet 33,38 % 31,25 % 26,59 %  
  Kassalikviditet 80,94 % 43,03 % 36,22 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 132 856 134 192 150 994  
  Övrig omsättning (TKR) 29 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 687 -674 1 734  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -1 225 1 663 17 163  
  Årets resultat (TKR) 8 296 1 806 22 574  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 16 213 20 063 10 016  
  Omsättningstillgångar (TKR) 57 844 65 824 48 964  
  Tillgångar (TKR) 74 057 85 888 58 980  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 54 150 49 855 44 154  
  Obeskattade reserver (TKR) 4 600 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 15 306 36 033 14 826  
  Skulder och eget kapital (TKR) 74 057 85 888 58 980  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 1 450 744 360  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 1 801 2 210 2 029  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 085 1 006 778  
  Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 2 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 8 9 8  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 16 607 14 910 18 874  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 556 455 425  
  Nettoomsättningförändring -1,00 % -11,13 % -21,78 %  
  Vinstmarginal -0,91 % 1,28 % 11,37 %  
  Bruttovinstmarginal 8,51 % 8,79 % 8,57 %  
  Soliditet 77,96 % 58,05 % 74,86 %  
  Kassalikviditet 75,68 % 56,62 % 39,82 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen