Visa allt om Frendbergs Arkitekt- & Konstruktionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 438 2 206 2 017 1 826 1 825
Övrig omsättning - - - - - 8 - 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 -154 23 217 513 407 252 344 149 271
Resultat efter finansnetto 182 -157 732 216 434 353 197 204 114 223
Årets resultat 160 -107 742 124 320 308 170 165 87 164
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 127 127 559 569 582 610 642 680 698
Omsättningstillgångar 387 483 1 044 688 752 578 494 425 391 364
Tillgångar 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071 1 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 296 903 761 837 717 609 640 475 588
Obeskattade reserver 4 0 50 72 25 25 91 132 161 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 114 69 79 69 69 161 85 260 74
Kortfristiga skulder 157 200 149 334 391 349 243 210 176 231
Skulder och eget kapital 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071 1 062
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 636 612 601 521 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 633 724 650 702 638 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 340 319 339 320 336 326 326 291 270
Utdelning till aktieägare 150 50 500 100 200 200 200 200 0 200
Omsättning 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 446 2 206 2 057 1 826 1 825
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 993 940 1 033 1 155 1 314 1 219 1 103 1 009 913 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 580 529 560 530 523 514 508 446 412
Rörelseresultat, EBITDA 188 -154 45 246 544 444 304 377 184 308
Nettoomsättningförändring 5,64% -9,05% -10,52% -12,11% 7,75% 10,52% 9,37% 10,46% 0,05% -%
Du Pont-modellen 34,51% -24,75% 62,77% 17,50% 33,08% 30,60% 18,03% 19,21% 11,02% 21,85%
Vinstmarginal 9,37% -8,04% 35,58% 9,44% 16,63% 14,56% 9,02% 10,16% 6,46% 12,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,59% 15,06% 43,32% 15,33% 13,74% 9,39% 11,38% 10,66% 11,77% 7,29%
Soliditet 52,71% 48,52% 80,26% 65,33% 64,76% 63,40% 61,10% 68,89% 55,17% 66,82%
Kassalikviditet 246,50% 241,50% 700,67% 205,99% 192,33% 165,62% 203,29% 202,38% 222,16% 157,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...