Visa allt om Frendbergs Arkitekt- & Konstruktionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Frendbergs Arkitekt- & Konstruktionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 737 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 438 2 206 2 017 1 826
Övrig omsättning - - - - - - 8 - 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 121 184 -154 23 217 513 407 252 344 149
Resultat efter finansnetto 121 182 -157 732 216 434 353 197 204 114
Årets resultat 94 160 -107 742 124 320 308 170 165 87
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 152 127 127 559 569 582 610 642 680
Omsättningstillgångar 298 387 483 1 044 688 752 578 494 425 391
Tillgångar 444 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 281 296 903 761 837 717 609 640 475
Obeskattade reserver 5 4 0 50 72 25 25 91 132 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 97 114 69 79 69 69 161 85 260
Kortfristiga skulder 145 157 200 149 334 391 349 243 210 176
Skulder och eget kapital 444 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 636 612 601 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 516 633 724 650 702 638 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 280 340 319 339 320 336 326 326 291
Utdelning till aktieägare 100 150 50 500 100 200 200 200 200 0
Omsättning 1 737 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 446 2 206 2 057 1 826
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 869 993 940 1 033 1 155 1 314 1 219 1 103 1 009 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 524 580 529 560 530 523 514 508 446
Rörelseresultat, EBITDA 121 188 -154 45 246 544 444 304 377 184
Nettoomsättningförändring -12,49% 5,64% -9,05% -10,52% -12,11% 7,75% 10,52% 9,37% 10,46% -%
Du Pont-modellen 27,70% 34,51% -24,75% 62,77% 17,50% 33,08% 30,60% 18,03% 19,21% 11,02%
Vinstmarginal 7,08% 9,37% -8,04% 35,58% 9,44% 16,63% 14,56% 9,02% 10,16% 6,46%
Bruttovinstmarginal 56,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 11,59% 15,06% 43,32% 15,33% 13,74% 9,39% 11,38% 10,66% 11,77%
Soliditet 51,55% 52,71% 48,52% 80,26% 65,33% 64,76% 63,40% 61,10% 68,89% 55,17%
Kassalikviditet 205,52% 246,50% 241,50% 700,67% 205,99% 192,33% 165,62% 203,29% 202,38% 222,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...