Visa allt om A Skanse & Co Aktiebolag
Visa allt om A Skanse & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 42 014 41 587 40 644 579 38 176 39 021 38 118 35 767 34 888 35 850
Övrig omsättning 15 146 - 38 908 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 432 5 723 857 -110 -4 755 -6 214 -2 883 -2 229 -3 338 -4 566
Resultat efter finansnetto 4 903 7 135 2 279 1 503 -3 120 -5 148 -2 123 1 135 3 346 -1 647
Årets resultat 3 517 5 990 2 279 1 503 -3 120 -2 732 137 1 277 4 712 2 293
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 826 36 691 36 881 37 026 37 662 38 361 43 581 44 457 32 932 9 136
Omsättningstillgångar 12 885 18 291 11 758 13 065 11 464 12 527 9 355 13 644 18 216 42 028
Tillgångar 59 711 54 982 48 639 50 091 49 126 50 888 52 936 58 101 51 148 51 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 012 45 495 39 505 37 226 35 723 38 843 41 575 42 774 41 497 36 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 417 4 676 4 933 6 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 201 1 530 684 4 378 3 828 3 777 1 488 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 498 7 957 8 450 8 487 9 575 8 267 7 456 10 651 4 718 8 000
Skulder och eget kapital 59 711 54 982 48 639 50 091 49 126 50 888 52 936 58 101 51 148 51 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 909 1 869 2 013 1 815 1 815 1 262 1 324 1 154 1 035 1 293
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 760 748 828 829 819 582 580 553 461 507
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 029 41 733 40 644 39 487 38 176 39 021 38 118 35 767 34 888 35 850
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 403 8 317 8 129 116 7 635 13 007 12 706 11 922 11 629 11 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 537 576 540 536 621 639 569 511 616
Rörelseresultat, EBITDA 3 493 5 913 1 127 526 -4 057 -5 470 -807 -191 -3 083 -3 799
Nettoomsättningförändring 1,03% 2,32% 6 919,69% -98,48% -2,17% 2,37% 6,57% 2,52% -2,68% -%
Du Pont-modellen 8,21% 12,98% 4,73% 3,04% -6,31% -10,10% -3,35% 1,98% 6,58% -3,18%
Vinstmarginal 11,67% 17,16% 5,66% 263,21% -8,13% -13,17% -4,65% 3,22% 9,64% -4,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,06% 24,85% 8,14% 790,67% 4,95% 10,92% 4,98% 8,37% 38,69% 94,92%
Soliditet 82,08% 82,75% 81,22% 74,32% 72,72% 76,33% 81,90% 79,41% 88,08% 80,87%
Kassalikviditet 135,66% 229,87% 139,15% 153,94% 119,73% 151,53% 125,47% 128,10% 386,10% 525,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...