Visa allt om Licon Aktiebolag
Visa allt om Licon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 94 25 58 74 69 128 62 200 250 386
Övrig omsättning - - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -273 -361 -235 -290 -244 -147 -484 -379 -637 -310
Resultat efter finansnetto -3 456 117 213 132 342 -750 -680 3 -40 20 137
Årets resultat -3 456 117 213 132 342 -750 -680 3 -40 20 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 565 9 296 11 594 12 446 11 787 10 419 12 395 12 700 12 668 11 979
Omsättningstillgångar 2 202 3 241 897 340 1 076 2 473 2 609 2 583 3 074 9 250
Tillgångar 8 766 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742 21 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 712 12 515 12 398 12 704 12 818 12 830 14 036 15 172 15 397 20 838
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 23 93 82 46 61 967 111 345 391
Skulder och eget kapital 8 766 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742 21 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 110 138 221 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 150 0 0 0 0 50 36 80 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 21 12 19 7 19 96 122 148 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 228 400
Omsättning 94 25 58 74 74 128 62 200 250 386
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 62 200 250 386
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 308 352 509 450
Rörelseresultat, EBITDA -273 -361 -235 -290 -236 -139 -472 -364 -620 -228
Nettoomsättningförändring 276,00% -56,90% -21,62% 7,25% -46,09% 106,45% -69,00% -20,00% -35,23% -%
Du Pont-modellen -3,10% 0,94% 1,70% 1,03% 2,66% -1,09% -3,17% 0,03% -0,24% 94,87%
Vinstmarginal -289,36% 472,00% 365,52% 178,38% 495,65% -110,16% -767,74% 2,00% -15,20% 5 217,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 285,11% 12 872,00% 1 386,21% 348,65% 1 492,75% 1 884,38% 2 648,39% 1 236,00% 1 091,60% 2 295,08%
Soliditet 99,38% 99,82% 99,26% 99,36% 99,65% 99,52% 93,55% 99,27% 97,81% 98,16%
Kassalikviditet 4 077,78% 14 082,61% 959,14% 409,76% 2 328,26% 4 031,15% 267,63% 2 156,76% 846,67% 2 357,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...