Visa allt om Licon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 25 58 74 69 128 62 200 250 386 449
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -361 -235 -290 -244 -147 -484 -379 -637 -310 124
Resultat efter finansnetto 117 213 132 342 -750 -680 3 -40 20 137 123
Årets resultat 117 213 132 342 -750 -680 3 -40 20 137 123
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 296 11 594 12 446 11 787 10 419 12 395 12 700 12 668 11 979 1 878
Omsättningstillgångar 3 241 897 340 1 076 2 473 2 609 2 583 3 074 9 250 781
Tillgångar 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742 21 229 2 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 515 12 398 12 704 12 818 12 830 14 036 15 172 15 397 20 838 2 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 93 82 46 61 967 111 345 391 358
Skulder och eget kapital 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742 21 229 2 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 110 138 221 245 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 150 0 0 0 0 50 36 80 27 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 21 12 19 7 19 96 122 148 123 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 228 400 0
Omsättning 25 58 74 74 128 62 200 250 386 449
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 62 200 250 386 449
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 308 352 509 450 251
Rörelseresultat, EBITDA -361 -235 -290 -236 -139 -472 -364 -620 -228 132
Nettoomsättningförändring -56,90% -21,62% 7,25% -46,09% 106,45% -69,00% -20,00% -35,23% -14,03% -%
Du Pont-modellen 0,94% 1,70% 1,03% 2,66% -1,09% -3,17% 0,03% -0,24% 94,87% 13,24%
Vinstmarginal 472,00% 365,52% 178,38% 495,65% -110,16% -767,74% 2,00% -15,20% 5 217,88% 78,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12 872,00% 1 386,21% 348,65% 1 492,75% 1 884,38% 2 648,39% 1 236,00% 1 091,60% 2 295,08% 94,21%
Soliditet 99,82% 99,26% 99,36% 99,65% 99,52% 93,55% 99,27% 97,81% 98,16% 86,54%
Kassalikviditet 14 082,61% 959,14% 409,76% 2 328,26% 4 031,15% 267,63% 2 156,76% 846,67% 2 357,54% 196,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...