Visa allt om Östergårds Tandläkare Aktiebolag
Visa allt om Östergårds Tandläkare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 740 12 258 5 277 4 465 4 977 4 780 6 132 52 411 49 305 35 932
Övrig omsättning 744 818 861 783 761 541 432 670 1 103 955
Rörelseresultat (EBIT) -3 005 -84 -265 405 1 342 1 373 1 369 -2 172 1 698 2 896
Resultat efter finansnetto -856 -34 -95 358 1 049 2 358 1 372 -2 189 2 307 3 254
Årets resultat 1 961 -5 1 742 -25 -475 2 006 654 -601 1 821 3 067
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 235 15 799 12 023 12 825 16 686 11 497 9 140 7 842 7 775 9 377
Omsättningstillgångar 8 383 2 888 5 594 6 267 2 142 5 730 2 674 3 596 5 365 6 279
Tillgångar 14 618 18 688 17 617 19 092 18 828 17 228 11 814 11 438 13 140 15 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 324 10 363 10 524 11 811 12 017 12 455 10 809 10 154 10 447 11 226
Obeskattade reserver 1 583 4 891 4 919 2 848 2 127 527 507 40 1 392 1 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 500 2 000 922 3 000 0 0 0 1 684
Kortfristiga skulder 710 3 434 1 674 2 433 3 762 1 245 498 1 243 1 300 1 559
Skulder och eget kapital 14 618 18 688 17 617 19 092 18 828 17 228 11 814 11 438 13 140 15 656
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 95 253 407 320 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 10 121 0 0 0 19 1 051 1 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 7 19 43 239 255 265 852 813
Utdelning till aktieägare 156 0 155 150 180 178 360 0 300 2 600
Omsättning 3 484 13 076 6 138 5 248 5 738 5 321 6 564 53 081 50 408 36 887
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 2 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 5 277 4 465 4 977 4 780 6 132 26 206 7 044 5 989
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 33 139 143 495 667 306 361 406
Rörelseresultat, EBITDA -1 902 1 176 862 1 472 2 184 1 928 1 533 -1 768 2 315 3 619
Nettoomsättningförändring -77,65% 132,29% 18,19% -10,29% 4,12% -22,05% -88,30% 6,30% 37,22% -%
Du Pont-modellen -5,69% 0,27% 0,33% 18,24% 7,51% 14,14% 11,80% -18,12% 18,14% 21,49%
Vinstmarginal -30,36% 0,41% 1,10% 78,01% 28,41% 50,96% 22,73% -3,95% 4,83% 9,36%
Bruttovinstmarginal 80,58% 31,94% 78,62% 86,25% 87,22% 86,55% 75,34% 1,94% 12,38% 18,46%
Rörelsekapital/omsättning 280,04% -4,45% 74,28% 85,87% -32,55% 93,83% 35,49% 4,49% 8,24% 13,14%
Soliditet 92,75% 75,87% 81,52% 72,86% 72,15% 74,55% 94,66% 89,03% 87,13% 77,16%
Kassalikviditet 721,83% 60,80% 213,92% 254,75% 48,19% 432,13% 497,19% 205,71% 124,15% 151,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...