Visa allt om Knut Jönson Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Knut Jönson Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 292 245 279 352 363 461 469 422 221 428
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -176 -220 -187 -117 -142 -140 -93 -126 -241 63
Resultat efter finansnetto 3 089 3 516 5 079 4 976 4 996 3 021 2 067 2 370 1 023 7 726
Årets resultat 3 089 3 577 5 029 4 984 4 985 3 140 2 155 2 288 1 020 7 871
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 341 15 112 6 023 4 749 5 092 5 691 6 952 4 656 4 784 3 479
Omsättningstillgångar 14 929 19 448 27 011 25 217 21 934 16 334 12 145 12 357 9 775 11 337
Tillgångar 35 270 34 560 33 033 29 966 27 026 22 025 19 097 17 014 14 559 14 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 407 33 818 32 241 29 212 26 228 21 243 18 153 15 998 13 710 12 991
Obeskattade reserver 0 0 85 85 201 284 408 518 492 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 864 742 707 669 597 498 536 499 357 1 326
Skulder och eget kapital 35 270 34 560 33 033 29 966 27 026 22 025 19 097 17 014 14 559 14 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 95 210 100 100 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 162 157 208 215 140 85 0 0 13 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 40 31 41 26 23 28 22 15 14 11
Utdelning till aktieägare 3 000 2 500 2 000 2 000 2 000 0 50 0 0 300
Omsättning 292 245 279 352 363 461 469 422 221 428
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 292 245 279 352 363 461 469 422 221 428
Personalkostnader per anställd (tkr) 201 187 249 251 221 228 232 187 191 123
Rörelseresultat, EBITDA -117 -161 -128 -58 -28 -24 37 22 -93 173
Nettoomsättningförändring 19,18% -12,19% -20,74% -3,03% -21,26% -1,71% 11,14% 90,95% -48,36% -%
Du Pont-modellen 9,01% 10,25% 15,44% 16,83% 18,75% 14,31% 11,12% 13,94% 7,45% 52,65%
Vinstmarginal 1 088,70% 1 445,31% 1 828,32% 1 432,95% 1 396,14% 683,51% 452,67% 562,09% 490,50% 1 822,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 816,78% 7 635,10% 9 427,96% 6 973,86% 5 877,96% 3 435,14% 2 475,27% 2 809,95% 4 261,54% 2 339,02%
Soliditet 97,55% 97,85% 97,80% 97,69% 97,60% 97,40% 96,63% 96,22% 96,60% 90,11%
Kassalikviditet 1 727,89% 2 621,02% 3 820,51% 3 769,36% 3 674,04% 3 279,92% 2 265,86% 2 476,35% 2 738,10% 854,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...