Visa allt om Anders Myrén Aktiebolag
Visa allt om Anders Myrén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 344 1 372 1 375 1 548 1 727 1 174 1 309 1 423 1 614 1 188
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 155 167 159 245 76 48 -8 91 -8
Resultat efter finansnetto 94 159 174 164 244 76 49 -8 92 -7
Årets resultat 71 121 136 121 180 58 43 37 66 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 0 0 41 60 34 43 52 45 36
Omsättningstillgångar 780 937 953 908 860 688 779 709 929 998
Tillgångar 928 937 953 950 920 723 822 761 975 1 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 555 534 498 477 397 439 496 559 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 8 69 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 382 419 452 443 325 384 256 346 371
Skulder och eget kapital 928 937 953 950 920 723 822 761 975 1 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 396 - - 595 456 520 569 610 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 510 121 515 538 38 14 37 53 8 89
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 286 293 292 277 307 227 255 361 333 276
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 1 344 1 372 1 379 1 548 1 727 1 174 1 309 1 423 1 614 1 188
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 672 686 688 774 864 587 655 712 1 614 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 421 421 429 496 370 421 510 1 018 782
Rörelseresultat, EBITDA 130 155 167 163 254 85 57 4 107 8
Nettoomsättningförändring -2,04% -0,22% -11,18% -10,36% 47,10% -10,31% -8,01% -11,83% 35,86% -%
Du Pont-modellen 10,13% 16,97% 18,26% 17,26% 26,63% 10,51% 5,96% -0,92% 9,54% -0,58%
Vinstmarginal 6,99% 11,59% 12,65% 10,59% 14,19% 6,47% 3,74% -0,49% 5,76% -0,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 98,33% 99,58%
Rörelsekapital/omsättning 28,12% 40,45% 38,84% 29,46% 24,15% 30,92% 30,18% 31,83% 36,12% 52,78%
Soliditet 56,68% 59,23% 56,03% 52,42% 51,85% 54,91% 53,41% 65,93% 62,43% 62,15%
Kassalikviditet 194,03% 245,29% 227,45% 200,88% 194,13% 211,69% 202,86% 276,95% 268,50% 262,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...