Visa allt om Gårdarike Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 396 1 478 1 525 1 508 1 667 1 627 1 651 1 588 1 527 1 560
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 638 722 789 766 815 787 897 890 761 285
Resultat efter finansnetto 596 668 689 615 589 642 706 492 453 26
Årets resultat 345 390 547 453 438 474 519 354 345 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 275 3 699 4 123 4 495 4 914 5 317 5 735 6 152 6 570 6 988
Omsättningstillgångar 2 458 1 470 758 742 815 517 308 532 231 686
Tillgångar 5 733 5 169 4 881 5 237 5 729 5 834 6 043 6 685 6 801 7 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 687 297 253 254 240 236 240 240 240
Obeskattade reserver 318 167 0 0 0 0 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 025 4 025 3 938 4 288 4 638 4 900 5 250 5 600 5 950 6 350
Kortfristiga skulder 358 290 646 696 837 693 557 845 611 1 058
Skulder och eget kapital 5 733 5 169 4 881 5 237 5 729 5 834 6 043 6 685 6 801 7 674
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 396 1 478 1 525 1 508 1 667 1 627 1 651 1 588 1 527 1 560
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 062 1 146 1 208 1 185 1 233 1 205 1 315 1 308 1 179 703
Nettoomsättningförändring -5,55% -3,08% 1,13% -9,54% 2,46% -1,45% 3,97% 3,99% -2,12% -%
Du Pont-modellen 11,32% 14,28% 16,55% 15,07% 14,52% 13,66% 15,17% 13,72% 11,63% 3,73%
Vinstmarginal 46,49% 49,93% 52,98% 52,32% 49,91% 48,99% 55,54% 57,75% 51,80% 18,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 150,43% 79,84% 7,34% 3,05% -1,32% -10,82% -15,08% -19,71% -24,89% -23,85%
Soliditet 22,33% 15,81% 6,08% 4,83% 4,43% 4,11% 3,91% 3,59% 3,53% 3,37%
Kassalikviditet 686,59% 506,90% 117,34% 106,61% 97,37% 74,60% 55,30% 62,96% 37,81% 64,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...