Visa allt om Epton Trading Aktiebolag
Visa allt om Epton Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 584 50 093 48 861 53 526 52 107 50 096 45 908 42 782 39 102 35 145
Övrig omsättning 381 236 300 197 200 235 10 75 31 30
Rörelseresultat (EBIT) 4 407 3 473 4 753 5 358 4 498 5 782 2 962 3 317 1 042 3 704
Resultat efter finansnetto 4 167 3 898 4 636 5 381 4 027 5 787 4 132 4 112 1 337 3 807
Årets resultat 4 217 5 774 3 070 3 748 2 794 2 764 2 365 2 240 1 298 2 202
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 894 778 3 539 3 063 2 102 3 673 842 609 741 551
Omsättningstillgångar 28 675 31 652 35 230 21 459 20 038 20 683 23 384 20 658 16 780 21 037
Tillgångar 29 569 32 430 38 769 24 521 22 140 24 356 24 226 21 266 17 521 21 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 097 8 881 6 107 7 037 6 289 6 494 10 073 11 518 10 478 10 380
Obeskattade reserver 3 184 4 441 7 990 7 318 6 683 6 899 5 109 4 369 3 418 3 972
Avsättningar (tkr) 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 995 476 476 478 102 18 0 1 024 545 660
Kortfristiga skulder 9 116 18 455 24 019 9 689 9 067 10 944 9 044 4 355 3 080 6 576
Skulder och eget kapital 29 569 32 430 38 769 24 521 22 140 24 356 24 226 21 266 17 521 21 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 551 555 553 548 540 750 702 540 823
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 713 3 959 4 345 4 443 3 774 3 451 2 763 3 100 2 658 1 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 400 1 594 2 026 2 182 1 833 1 767 1 596 1 642 1 405 1 261
Utdelning till aktieägare 4 000 6 000 3 000 4 000 3 000 3 000 6 000 3 500 1 200 1 200
Omsättning 48 965 50 329 49 161 53 723 52 307 50 331 45 918 42 857 39 133 35 175
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 12 12 12 12 10 10 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 737 3 578 4 072 4 461 4 342 4 175 4 591 4 278 4 888 5 021
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 410 659 612 538 502 520 575 616 594
Rörelseresultat, EBITDA 4 769 3 895 6 241 6 518 5 543 6 849 3 270 3 597 1 391 3 957
Nettoomsättningförändring -3,01% 2,52% -8,72% 2,72% 4,01% 9,12% 7,31% 9,41% 11,26% -%
Du Pont-modellen 14,90% 12,03% 12,35% 21,95% 20,32% 23,76% 17,06% 19,35% 8,13% 19,48%
Vinstmarginal 9,07% 7,79% 9,80% 10,06% 8,63% 11,55% 9,00% 9,62% 3,64% 11,97%
Bruttovinstmarginal 30,72% 28,29% 37,52% 33,66% 31,99% 32,39% 28,52% 32,29% 25,20% 31,21%
Rörelsekapital/omsättning 40,26% 26,34% 22,94% 21,99% 21,05% 19,44% 31,24% 38,11% 35,04% 41,15%
Soliditet 32,40% 38,07% 31,83% 50,69% 50,65% 47,54% 57,12% 68,95% 73,85% 61,33%
Kassalikviditet 141,60% 97,92% 80,90% 122,51% 106,72% 106,27% 169,76% 311,78% 339,87% 191,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...