Visa allt om Företagstransport Bo Wikström Aktiebolag
Visa allt om Företagstransport Bo Wikström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 402 3 109 3 591 4 037 3 937 3 606 3 028 3 278 2 579 2 947
Övrig omsättning 60 - - - 11 - 36 - - 57
Rörelseresultat (EBIT) 29 -90 109 136 198 127 88 30 16 5
Resultat efter finansnetto 29 -92 108 137 195 124 78 14 -2 -6
Årets resultat 26 -27 62 70 143 91 57 13 -2 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 73 164 42 42 103 139 153 86 201
Omsättningstillgångar 704 720 789 814 787 567 520 469 588 486
Tillgångar 746 792 953 856 829 671 659 622 674 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 271 298 236 286 218 263 130 117 119
Obeskattade reserver 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 37 0 0 0 143 64 167
Kortfristiga skulder 450 522 591 583 544 453 397 348 493 400
Skulder och eget kapital 746 792 953 856 829 671 659 622 674 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 405 300 229 287 299 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 219 1 261 1 357 1 540 1 031 1 052 870 948 625 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 489 475 520 564 529 476 431 466 339 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 0 135 0 0 0
Omsättning 3 462 3 109 3 591 4 037 3 948 3 606 3 064 3 278 2 579 3 004
Nyckeltal
Antal anställda 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 851 - 898 1 009 984 902 757 820 645 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 - 469 526 491 457 383 427 317 327
Rörelseresultat, EBITDA 29 -82 139 136 198 163 126 68 51 60
Nettoomsättningförändring 9,42% -13,42% -11,05% 2,54% 9,18% 19,09% -7,63% 27,10% -12,49% -%
Du Pont-modellen 3,89% -11,36% 11,54% 16,24% 23,88% 18,93% 13,35% 4,82% 2,37% 0,73%
Vinstmarginal 0,85% -2,89% 3,06% 3,44% 5,03% 3,52% 2,91% 0,92% 0,62% 0,17%
Bruttovinstmarginal 89,04% 95,56% 89,89% 86,65% 88,70% 93,57% 95,31% 95,12% 95,04% 94,20%
Rörelsekapital/omsättning 7,47% 6,37% 5,51% 5,72% 6,17% 3,16% 4,06% 3,69% 3,68% 2,92%
Soliditet 39,68% 34,22% 36,59% 27,57% 34,50% 32,49% 39,91% 20,90% 17,36% 17,35%
Kassalikviditet 156,44% 137,93% 133,50% 139,62% 144,67% 125,17% 130,98% 134,77% 119,27% 121,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...