Visa allt om Töreboda Gummiverkstad Aktiebolag
Visa allt om Töreboda Gummiverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 918 9 487 9 416 9 428 10 748 10 235 9 709 9 402 10 074 9 259
Övrig omsättning 2 12 3 - 20 76 143 71 56 64
Rörelseresultat (EBIT) 311 137 439 277 635 1 108 796 672 704 584
Resultat efter finansnetto 294 110 440 279 663 1 147 811 698 749 606
Årets resultat 273 583 661 340 434 649 500 470 434 382
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 669 1 548 1 614 1 027 1 148 1 345 1 259 806 976 850
Omsättningstillgångar 4 864 4 819 5 114 4 751 5 179 5 601 5 074 5 262 4 632 4 223
Tillgångar 6 533 6 367 6 728 5 777 6 328 6 946 6 333 6 068 5 608 5 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 962 3 989 3 705 3 194 2 854 2 420 3 770 3 370 3 000 2 666
Obeskattade reserver 144 204 851 1 269 1 462 1 399 1 143 1 023 991 858
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 476 534 435 112 158 204 0 20 68 0
Kortfristiga skulder 1 951 1 640 1 736 1 202 1 854 2 923 1 419 1 655 1 549 1 549
Skulder och eget kapital 6 533 6 367 6 728 5 777 6 328 6 946 6 333 6 068 5 608 5 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 754 478 536 621 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 300 - 100 100 -
Löner till övriga anställda 1 671 1 625 1 603 1 653 1 466 630 1 011 960 887 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 772 776 759 780 784 722 798 775 828 744
Utdelning till aktieägare 600 300 300 150 0 0 2 000 100 100 100
Omsättning 9 920 9 499 9 419 9 428 10 768 10 311 9 852 9 473 10 130 9 323
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 480 1 897 1 883 1 886 2 150 2 047 1 942 1 880 2 015 1 852
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 490 480 493 456 426 463 460 474 421
Rörelseresultat, EBITDA 524 388 564 462 831 1 288 1 021 907 966 832
Nettoomsättningförändring 4,54% 0,75% -0,13% -12,28% 5,01% 5,42% 3,27% -6,67% 8,80% -%
Du Pont-modellen 4,82% 2,20% 6,73% 5,09% 10,78% 16,53% 12,82% 11,60% 13,53% 12,12%
Vinstmarginal 3,18% 1,48% 4,81% 3,12% 6,35% 11,22% 8,36% 7,49% 7,53% 6,64%
Bruttovinstmarginal 43,79% 43,99% 45,78% 42,52% 38,18% 40,32% 41,61% 43,03% 39,69% 41,48%
Rörelsekapital/omsättning 29,37% 33,51% 35,88% 37,64% 30,94% 26,17% 37,65% 38,36% 30,60% 28,88%
Soliditet 62,37% 65,15% 64,93% 71,48% 62,13% 49,68% 72,83% 67,68% 66,22% 64,73%
Kassalikviditet 118,71% 140,67% 140,44% 193,51% 136,14% 103,97% 199,93% 169,18% 144,87% 126,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...