Visa allt om Oljegrossisten Wikman Aktiebolag
Visa allt om Oljegrossisten Wikman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 111 2 390 2 303 2 431 2 796 2 766 2 263 1 903 2 170 2 126
Övrig omsättning 140 14 23 12 34 - 11 5 24 14
Rörelseresultat (EBIT) -451 -261 -279 -697 -156 -90 -81 -95 -143 -504
Resultat efter finansnetto 1 286 -545 -631 -1 053 -669 -325 1 038 -130 -169 -1 476
Årets resultat 2 003 375 799 147 251 5 1 538 270 -629 -1 476
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 766 15 492 15 438 15 625 15 679 15 502 15 557 15 594 15 648 8 505
Omsättningstillgångar 448 524 823 1 003 708 611 676 581 785 1 685
Tillgångar 16 214 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 836 1 833 1 457 658 511 260 2 402 881 610 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 730 13 662 14 284 15 625 15 409 15 489 13 614 14 987 15 437 9 583
Kortfristiga skulder 648 521 520 346 468 365 218 307 385 457
Skulder och eget kapital 16 214 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 407 225 15 0 0 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 284 629 632 552 476 517 224 120 169 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 407 213 219 339 254 208 110 76 121 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Omsättning 3 251 2 404 2 326 2 443 2 830 2 766 2 274 1 908 2 194 2 140
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 622 797 768 810 932 922 1 132 1 903 1 085 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 282 298 444 331 257 177 213 156 115
Rörelseresultat, EBITDA -414 -260 -279 -643 -75 -35 -27 -41 -86 -446
Nettoomsättningförändring 30,17% 3,78% -5,27% -13,05% 1,08% 22,23% 18,92% -12,30% 2,07% -%
Du Pont-modellen 9,58% -1,63% -1,72% -4,19% -0,95% -0,56% 8,74% -0,58% -0,82% -4,95%
Vinstmarginal 49,92% -10,92% -12,11% -28,67% -5,58% -3,25% 62,70% -4,94% -6,18% -23,71%
Bruttovinstmarginal 56,96% 50,00% 49,37% 45,82% 44,35% 37,56% 31,11% 26,12% 26,82% 28,93%
Rörelsekapital/omsättning -6,43% 0,13% 13,16% 27,03% 8,58% 8,89% 20,24% 14,40% 18,43% 57,76%
Soliditet 23,66% 11,44% 8,96% 3,96% 3,12% 1,61% 14,80% 5,45% 3,71% 1,48%
Kassalikviditet 69,14% 100,58% 158,27% 282,66% 151,28% 165,21% 305,96% 189,25% 181,82% 351,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...