Visa allt om Oljegrossisten Wikman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 390 2 303 2 431 2 796 2 766 2 263 1 903 2 170 2 126 1 966
Övrig omsättning 14 23 12 34 - 11 5 24 14 -
Rörelseresultat (EBIT) -261 -279 -697 -156 -90 -81 -95 -143 -504 -51
Resultat efter finansnetto -545 -631 -1 053 -669 -325 1 038 -130 -169 -1 476 -115
Årets resultat 375 799 147 251 5 1 538 270 -629 -1 476 -115
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 492 15 438 15 625 15 679 15 502 15 557 15 594 15 648 8 505 8 845
Omsättningstillgångar 524 823 1 003 708 611 676 581 785 1 685 413
Tillgångar 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189 9 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 833 1 457 658 511 260 2 402 881 610 151 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 662 14 284 15 625 15 409 15 489 13 614 14 987 15 437 9 583 8 935
Kortfristiga skulder 521 520 346 468 365 218 307 385 457 197
Skulder och eget kapital 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189 9 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 407 225 15 0 0 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 629 632 552 476 517 224 120 169 113 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 219 339 254 208 110 76 121 77 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Omsättning 2 404 2 326 2 443 2 830 2 766 2 274 1 908 2 194 2 140 1 966
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 797 768 810 932 922 1 132 1 903 1 085 2 126 1 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 298 444 331 257 177 213 156 115 114
Rörelseresultat, EBITDA -260 -279 -643 -75 -35 -27 -41 -86 -446 6
Nettoomsättningförändring 3,78% -5,27% -13,05% 1,08% 22,23% 18,92% -12,30% 2,07% 8,14% -%
Du Pont-modellen -1,63% -1,72% -4,19% -0,95% -0,56% 8,74% -0,58% -0,82% -4,95% -0,55%
Vinstmarginal -10,92% -12,11% -28,67% -5,58% -3,25% 62,70% -4,94% -6,18% -23,71% -2,59%
Bruttovinstmarginal 50,00% 49,37% 45,82% 44,35% 37,56% 31,11% 26,12% 26,82% 28,93% 28,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,13% 13,16% 27,03% 8,58% 8,89% 20,24% 14,40% 18,43% 57,76% 10,99%
Soliditet 11,44% 8,96% 3,96% 3,12% 1,61% 14,80% 5,45% 3,71% 1,48% 1,37%
Kassalikviditet 100,58% 158,27% 282,66% 151,28% 165,21% 305,96% 189,25% 181,82% 351,20% 165,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...