Visa allt om Snökrona AB
Visa allt om Snökrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 1 3 6 2 6 78 171
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -7 -5 -5 -20 -43 -39 -35 -14 -120
Resultat efter finansnetto -11 -7 -5 -5 -20 -43 -39 -35 -14 -122
Årets resultat -11 -7 -5 -5 -20 -43 -39 -35 -14 -80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 10 16 23 161
Omsättningstillgångar 29 36 33 29 30 33 31 66 177 41
Tillgångar 29 36 33 29 30 37 40 82 200 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -92 -81 -74 -69 -64 -44 -1 38 73 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 119 0 0 96 77 75 33 33 80 43
Kortfristiga skulder 2 117 107 2 17 6 8 11 47 73
Skulder och eget kapital 29 36 33 29 30 37 40 82 200 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 22 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 7 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 1 3 6 4 6 78 171
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 1 3 6 2 6 78 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 3 - 3 2 7 10 7 36 79
Rörelseresultat, EBITDA -11 -7 -5 -5 -16 -37 -33 -28 -2 -41
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 100,00% -66,67% -50,00% 200,00% -66,67% -92,31% -54,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -15,15% -17,24% -66,67% -116,22% -97,50% -42,68% -7,00% -58,62%
Vinstmarginal -% -% -250,00% -500,00% -666,67% -716,67% -1 950,00% -583,33% -17,95% -69,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -150,00% 100,00% 100,00% -266,67% -400,00% -66,67% 96,15% 62,57%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -3 700,00% 2 700,00% 433,33% 450,00% 1 150,00% 916,67% 166,67% -18,71%
Soliditet -317,24% -225,00% -224,24% -237,93% -213,33% -118,92% -2,50% 46,34% 36,50% 42,86%
Kassalikviditet 1 450,00% 30,77% 30,84% 1 450,00% 176,47% 550,00% 387,50% 600,00% 376,60% 54,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...