Visa allt om Tiab Service i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Tiab Service i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 197 1 854 1 705 2 486 2 951 2 791 2 769 2 939 3 096 2 727
Övrig omsättning - 1 - - - - 20 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 243 327 236 294 324 266 149 149 310 322
Resultat efter finansnetto 242 416 233 321 343 263 143 87 308 321
Årets resultat 187 321 242 169 246 219 131 73 234 246
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 296 312 324 354 411 410 522 589
Omsättningstillgångar 396 530 256 422 533 324 257 430 524 496
Tillgångar 396 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 456 435 437 514 468 378 347 505 621
Obeskattade reserver 0 0 0 85 0 0 44 82 113 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 75 117 211 344 210 246 411 428 321
Skulder och eget kapital 396 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 539 605 569 652 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 394 563 643 995 1 275 643 635 588 603 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 142 196 242 399 487 492 534 515 528 473
Utdelning till aktieägare 185 330 300 230 245 200 130 100 230 350
Omsättning 1 197 1 855 1 705 2 486 2 951 2 791 2 789 2 939 3 096 2 739
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599 927 568 622 738 698 692 735 774 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 37 449 355 399 490 465 493 457 493 431
Rörelseresultat, EBITDA 866 327 236 294 324 275 162 162 323 335
Nettoomsättningförändring -35,44% 8,74% -31,42% -15,76% 5,73% 0,79% -5,78% -5,07% 13,53% -%
Du Pont-modellen 61,36% 79,06% 42,75% 44,34% 40,61% 39,38% 22,31% 17,98% 29,73% 29,86%
Vinstmarginal 20,30% 22,60% 13,84% 13,07% 11,79% 9,57% 5,38% 5,14% 10,05% 11,88%
Bruttovinstmarginal 78,36% 82,63% 88,45% 90,95% 93,12% 90,36% 89,78% 82,00% 86,85% 89,44%
Rörelsekapital/omsättning 26,07% 24,54% 8,15% 8,49% 6,40% 4,08% 0,40% 0,65% 3,10% 6,42%
Soliditet 79,04% 86,04% 78,80% 68,16% 59,98% 69,03% 61,44% 48,34% 56,06% 66,79%
Kassalikviditet 471,43% 706,67% 218,80% 200,00% 154,94% 154,29% 99,59% 104,62% 122,43% 154,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...