Visa allt om Tiab Service i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 854 1 705 2 486 2 951 2 791 2 769 2 939 3 096 2 727 2 782
Övrig omsättning 1 - - - - 20 - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 236 294 324 266 149 149 310 322 157
Resultat efter finansnetto 416 233 321 343 263 143 87 308 321 123
Årets resultat 321 242 169 246 219 131 73 234 246 75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 296 312 324 354 411 410 522 589 525
Omsättningstillgångar 530 256 422 533 324 257 430 524 496 608
Tillgångar 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 435 437 514 468 378 347 505 621 445
Obeskattade reserver 0 0 85 0 0 44 82 113 144 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 117 211 344 210 246 411 428 321 500
Skulder och eget kapital 530 552 733 857 678 668 840 1 046 1 085 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 539 605 569 652 538 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 563 643 995 1 275 643 635 588 603 567 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 196 242 399 487 492 534 515 528 473 512
Utdelning till aktieägare 330 300 230 245 200 130 100 230 350 70
Omsättning 1 855 1 705 2 486 2 951 2 791 2 789 2 939 3 096 2 739 2 782
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 927 568 622 738 698 692 735 774 682 696
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 355 399 490 465 493 457 493 431 477
Rörelseresultat, EBITDA 327 236 294 324 275 162 162 323 335 190
Nettoomsättningförändring 8,74% -31,42% -15,76% 5,73% 0,79% -5,78% -5,07% 13,53% -1,98% -%
Du Pont-modellen 79,06% 42,75% 44,34% 40,61% 39,38% 22,31% 17,98% 29,73% 29,86% 13,86%
Vinstmarginal 22,60% 13,84% 13,07% 11,79% 9,57% 5,38% 5,14% 10,05% 11,88% 5,64%
Bruttovinstmarginal 82,63% 88,45% 90,95% 93,12% 90,36% 89,78% 82,00% 86,85% 89,44% 90,12%
Rörelsekapital/omsättning 24,54% 8,15% 8,49% 6,40% 4,08% 0,40% 0,65% 3,10% 6,42% 3,88%
Soliditet 86,04% 78,80% 68,16% 59,98% 69,03% 61,44% 48,34% 56,06% 66,79% 51,29%
Kassalikviditet 706,67% 218,80% 200,00% 154,94% 154,29% 99,59% 104,62% 122,43% 154,52% 109,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...