Visa allt om K. Bengtssons Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om K. Bengtssons Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 710 28 375 25 529 25 898 28 481 27 686 25 765 24 967 24 727 27 384
Övrig omsättning 403 87 130 - 66 125 - - 135 1 172
Rörelseresultat (EBIT) 2 990 2 069 1 632 210 1 667 2 358 1 463 404 665 2 900
Resultat efter finansnetto 2 913 1 886 1 388 -97 1 272 2 036 1 067 -534 -295 2 382
Årets resultat 701 1 738 1 387 865 985 185 12 2 311 1 067
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 929 12 510 14 712 15 691 17 821 19 490 21 567 23 817 25 590 23 934
Omsättningstillgångar 14 014 10 512 7 968 7 526 9 495 8 568 7 104 6 159 7 642 7 791
Tillgångar 33 943 23 022 22 680 23 216 27 315 28 058 28 671 29 977 33 232 31 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 597 10 396 9 658 8 971 8 806 8 420 8 611 8 598 8 896 8 834
Obeskattade reserver 6 258 4 258 4 618 5 028 6 315 6 398 4 628 3 588 4 143 4 790
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 514 4 950 5 772 6 193 6 936 7 184 10 074 12 632 15 483 12 969
Kortfristiga skulder 7 574 3 418 2 632 3 024 5 258 6 055 5 358 5 158 4 710 5 132
Skulder och eget kapital 33 943 23 022 22 680 23 216 27 315 28 058 28 671 29 977 33 232 31 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 874 898 820 1 016 1 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 161 6 583 5 768 6 232 6 480 5 340 4 433 4 513 4 958 5 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 678 2 310 2 101 2 301 2 307 2 205 1 942 2 052 2 183 2 143
Utdelning till aktieägare 0 500 800 700 700 600 375 0 0 250
Omsättning 31 113 28 462 25 659 25 898 28 547 27 811 25 765 24 967 24 862 28 556
Nyckeltal
Antal anställda 20 19 17 20 21 21 18 19 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 536 1 493 1 502 1 295 1 356 1 318 1 431 1 314 1 177 1 369
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 473 466 426 421 412 410 401 397 433
Rörelseresultat, EBITDA 5 403 4 270 3 929 2 437 3 921 4 714 3 885 2 826 3 273 5 249
Nettoomsättningförändring 8,23% 11,15% -1,42% -9,07% 2,87% 7,46% 3,20% 0,97% -9,70% -%
Du Pont-modellen 8,88% 9,07% 7,32% 1,03% 6,12% 8,40% 5,16% 1,39% 2,02% 9,24%
Vinstmarginal 9,81% 7,36% 6,51% 0,93% 5,87% 8,52% 5,74% 1,67% 2,71% 10,70%
Bruttovinstmarginal 67,33% 63,31% 64,40% 59,44% 61,14% 64,38% 59,08% 58,50% 60,90% 59,07%
Rörelsekapital/omsättning 20,97% 25,00% 20,90% 17,38% 14,88% 9,08% 6,78% 4,01% 11,86% 9,71%
Soliditet 45,60% 59,58% 58,47% 54,60% 49,28% 46,81% 41,93% 37,30% 35,75% 38,72%
Kassalikviditet 131,32% 207,20% 184,88% 146,76% 110,00% 87,23% 76,71% 67,43% 91,89% 88,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...