Visa allt om Preconal Fasad AB
Visa allt om Preconal Fasad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 157 633 146 758 145 979 119 523 129 124 123 617 104 983 125 391 131 094 104 440
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 074 3 975 8 409 -1 158 -761 727 2 144 4 986 4 468 3 365
Resultat efter finansnetto 115 3 274 7 967 -1 978 -90 1 050 2 062 4 737 4 191 3 142
Årets resultat 712 2 444 5 315 -1 354 -23 833 947 2 286 2 037 1 123
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 478 1 290 1 149 416 1 156 720 705 1 060 1 425 1 572
Omsättningstillgångar 67 196 51 076 47 819 42 828 39 756 39 349 37 261 38 623 37 159 34 942
Tillgångar 69 675 52 366 48 968 43 244 40 912 40 069 37 966 39 683 38 584 36 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 572 10 757 8 813 3 498 3 378 4 101 3 767 5 020 7 734 5 697
Obeskattade reserver 3 813 4 409 4 384 3 317 3 357 3 469 3 564 3 052 2 002 1 101
Avsättningar (tkr) 15 883 14 444 13 274 12 415 11 538 10 436 8 664 7 247 5 842 4 685
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 35 407 22 756 22 497 24 014 22 639 22 063 21 971 24 364 23 006 24 531
Skulder och eget kapital 69 675 52 366 48 968 43 244 40 912 40 069 37 966 39 683 38 584 36 514
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 590 21 328 19 184 18 936 18 484 16 782 16 700 16 137 14 626 12 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 369 9 624 8 647 8 915 8 754 8 788 8 135 7 744 6 890 5 763
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 700 500 2 200 5 000 0
Omsättning 157 633 146 758 145 979 119 523 129 124 123 617 104 983 125 391 131 094 104 440
Nyckeltal
Antal anställda 52 45 42 42 42 41 42 41 40 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 031 3 261 3 476 2 846 3 074 3 015 2 500 3 058 3 277 2 901
Personalkostnader per anställd (tkr) 788 688 663 663 649 624 591 582 538 518
Rörelseresultat, EBITDA 1 421 4 227 8 518 -950 -502 1 016 2 499 5 480 5 027 3 900
Nettoomsättningförändring 7,41% 0,53% 22,13% -7,44% 4,45% 17,75% -16,28% -4,35% 25,52% -%
Du Pont-modellen 1,55% 7,95% 17,57% -2,68% 0,11% 2,97% 5,82% 13,14% 11,90% 9,24%
Vinstmarginal 0,68% 2,84% 5,89% -0,97% 0,03% 0,96% 2,11% 4,16% 3,50% 3,23%
Bruttovinstmarginal 22,56% 26,05% 23,88% 20,30% 18,63% 19,20% 22,48% 21,14% 17,35% 18,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,17% 19,30% 17,35% 15,74% 13,26% 13,98% 14,56% 11,37% 10,80% 9,97%
Soliditet 25,18% 27,11% 24,98% 13,74% 14,30% 16,62% 16,84% 18,19% 23,78% 17,77%
Kassalikviditet 111,21% 183,04% 182,61% 140,10% 148,20% 160,62% 146,63% 143,39% 153,23% 121,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...