Visa allt om Broomé & Sandberg Rörservice Aktiebolag
Visa allt om Broomé & Sandberg Rörservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 038 7 966 7 505 10 826 10 470 7 432 8 342 6 807 4 840 4 606
Övrig omsättning 150 47 - 174 6 190 32 3 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 111 511 -795 1 261 1 832 317 774 468 -387 465
Resultat efter finansnetto 2 100 503 -768 1 273 1 822 308 752 442 -414 451
Årets resultat 1 213 270 -72 686 969 220 532 382 -260 213
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 177 1 443 1 238 1 635 916 846 754 375 514 583
Omsättningstillgångar 4 107 1 423 1 621 2 729 2 957 1 397 1 645 1 188 675 1 102
Tillgångar 5 285 2 866 2 859 4 364 3 873 2 242 2 399 1 563 1 188 1 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 092 1 479 1 754 2 351 1 865 1 095 875 543 161 420
Obeskattade reserver 736 236 96 796 476 0 0 0 0 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 288 461 212 43 163 222 466 220 410 309
Kortfristiga skulder 2 169 690 797 1 175 1 369 924 1 058 799 617 801
Skulder och eget kapital 5 285 2 866 2 859 4 364 3 873 2 242 2 399 1 563 1 188 1 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 390 458 711 252 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 072 1 919 2 148 2 136 1 892 1 146 1 134 933 816 469
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 776 645 670 633 581 488 600 685 434 355
Utdelning till aktieägare 400 225 0 0 200 200 0 200 0 0
Omsättning 13 188 8 013 7 505 11 000 10 476 7 622 8 374 6 810 4 844 4 606
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 5 4 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 608 1 593 1 501 1 804 1 745 1 486 2 086 1 135 968 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 557 594 491 435 421 575 401 311 294
Rörelseresultat, EBITDA 2 242 728 -666 1 358 2 002 487 942 641 -205 636
Nettoomsättningförändring 63,67% 6,14% -30,68% 3,40% 40,88% -10,91% 22,55% 40,64% 5,08% -%
Du Pont-modellen 39,98% 18,04% -26,65% 29,29% 47,33% 14,18% 32,51% 29,94% -32,58% 27,60%
Vinstmarginal 16,21% 6,49% -10,15% 11,80% 17,51% 4,28% 9,35% 6,88% -8,00% 10,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 59,25% 51,55% 55,22% 100,00% 47,03% 49,77% 57,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,86% 9,20% 10,98% 14,35% 15,17% 6,36% 7,04% 5,71% 1,20% 6,53%
Soliditet 50,45% 58,03% 63,82% 67,32% 57,21% 48,84% 36,47% 34,74% 13,55% 31,51%
Kassalikviditet 181,05% 202,61% 200,25% 230,13% 214,17% 148,48% 153,12% 144,31% 101,62% 128,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...