Visa allt om BRAE Br. Aronsson & Co Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 729 1 490 1 693 1 433 1 798 1 552 1 463 1 480 1 731 1 753
Övrig omsättning 141 - - - - - - - - 70
Rörelseresultat (EBIT) -7 -63 288 63 39 -33 -16 -30 52 95
Resultat efter finansnetto -6 -63 273 41 9 -53 -37 -124 -15 15
Årets resultat 79 0 61 41 9 -53 -37 -7 7 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 429 497 665 800 1 096 1 388 1 693 1 975 2 318
Omsättningstillgångar 153 150 306 102 250 148 302 200 335 417
Tillgångar 485 579 802 767 1 050 1 245 1 690 1 893 2 310 2 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 253 253 192 151 142 195 232 206 259
Obeskattade reserver 34 142 205 0 0 0 0 0 150 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 36 268 390 648 903 1 261 1 520 1 893
Kortfristiga skulder 119 184 308 307 509 455 593 401 434 408
Skulder och eget kapital 485 579 802 767 1 050 1 245 1 690 1 893 2 310 2 735
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 159 159 174 182 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 175 443 376 333 397 211 161 200 217 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 153 138 132 178 171 157 179 182 158
Utdelning till aktieägare 120 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 870 1 490 1 693 1 433 1 798 1 552 1 463 1 480 1 731 1 823
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 729 745 847 717 899 776 732 740 866 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 298 258 238 288 276 239 276 297 273
Rörelseresultat, EBITDA 127 71 422 197 327 258 289 252 471 515
Nettoomsättningförändring -51,07% -11,99% 18,14% -20,30% 15,85% 6,08% -1,15% -14,50% -1,25% -%
Du Pont-modellen -1,24% -10,71% 35,91% 8,34% 3,90% -2,01% 0,12% -1,27% 3,81% 3,62%
Vinstmarginal -0,82% -4,16% 17,01% 4,47% 2,28% -1,61% 0,14% -1,62% 5,08% 5,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,59% 99,37% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 99,60% 99,60%
Rörelsekapital/omsättning 4,66% -2,28% -0,12% -14,31% -14,40% -19,78% -19,89% -13,58% -5,72% 0,51%
Soliditet 73,92% 62,83% 51,48% 25,03% 14,38% 11,41% 11,54% 12,26% 13,59% 14,08%
Kassalikviditet 128,57% 81,52% 99,35% 33,22% 47,74% 29,45% 48,57% 46,38% 73,96% 97,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...