Visa allt om Örnen Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 570 5 467 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136 2 990
Övrig omsättning 446 13 150 47 405 - 136 7 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 196 2 760 1 429 1 856 2 227 2 252 1 708 1 566 1 756 1 492
Resultat efter finansnetto 1 521 1 888 3 649 1 029 1 368 1 673 1 401 638 1 001 866
Årets resultat 1 132 1 347 3 595 392 1 285 1 702 1 121 599 1 001 949
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 868 44 871 45 299 33 830 34 071 30 629 26 572 20 234 20 406 20 578
Omsättningstillgångar 2 831 1 207 1 280 1 257 1 579 3 938 194 124 167 496
Tillgångar 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573 21 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 002 1 870 523 2 512 2 119 3 692 1 724 987 1 889 1 688
Obeskattade reserver 760 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 823 902 819 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 515 40 666 43 939 30 052 30 240 27 971 17 850 16 603 16 606 17 650
Kortfristiga skulder 5 423 3 143 2 117 1 700 2 389 2 085 7 192 2 767 2 077 1 736
Skulder och eget kapital 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573 21 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 400 368 215 170 170 170 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 949 597 452 23 32 16 24 15 16 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 292 203 142 133 126 73 61 59 57 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 800 0 0 1 400 800
Omsättning 6 016 5 480 3 974 5 176 5 431 4 814 3 408 3 167 3 137 2 991
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 857 2 734 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136 2 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 405 594 555 526 304 255 243 242 198
Rörelseresultat, EBITDA 2 556 3 120 1 680 2 190 2 561 2 506 1 880 1 738 1 928 1 664
Nettoomsättningförändring 1,88% 42,97% -25,44% 2,05% 4,40% 47,13% 3,54% 0,77% 4,88% -%
Du Pont-modellen 4,76% 6,23% 9,36% 5,76% 6,73% 6,82% 6,42% 7,69% 8,55% 7,14%
Vinstmarginal 40,79% 52,50% 114,02% 39,38% 47,77% 48,98% 52,51% 49,56% 56,09% 50,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -46,54% -35,41% -21,89% -8,64% -16,12% 38,49% -213,88% -83,64% -60,91% -41,47%
Soliditet 7,54% 4,74% 1,12% 7,16% 5,94% 10,68% 6,44% 4,85% 9,18% 8,01%
Kassalikviditet 52,20% 38,40% 60,46% 73,94% 66,09% 188,87% 2,70% 4,48% 8,04% 28,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...