Visa allt om Örnen Fastigheter AB
Visa allt om Örnen Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 749 5 570 5 467 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136
Övrig omsättning 8 446 13 150 47 405 - 136 7 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 329 2 196 2 760 1 429 1 856 2 227 2 252 1 708 1 566 1 756
Resultat efter finansnetto 2 899 1 521 1 888 3 649 1 029 1 368 1 673 1 401 638 1 001
Årets resultat 290 1 132 1 347 3 595 392 1 285 1 702 1 121 599 1 001
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 509 44 868 44 871 45 299 33 830 34 071 30 629 26 572 20 234 20 406
Omsättningstillgångar 2 930 2 831 1 207 1 280 1 257 1 579 3 938 194 124 167
Tillgångar 47 438 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 291 3 002 1 870 523 2 512 2 119 3 692 1 724 987 1 889
Obeskattade reserver 760 760 400 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 823 902 819 0 0 0
Långfristiga skulder 178 38 515 40 666 43 939 30 052 30 240 27 971 17 850 16 603 16 606
Kortfristiga skulder 33 209 5 423 3 143 2 117 1 700 2 389 2 085 7 192 2 767 2 077
Skulder och eget kapital 47 438 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 400 368 215 170 170 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 201 949 597 452 23 32 16 24 15 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 68 292 203 142 133 126 73 61 59 57
Utdelning till aktieägare 2 765 0 0 0 0 0 1 800 0 0 1 400
Omsättning 5 757 6 016 5 480 3 974 5 176 5 431 4 814 3 408 3 167 3 137
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 749 1 857 2 734 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 417 405 594 555 526 304 255 243 242
Rörelseresultat, EBITDA 3 689 2 556 3 120 1 680 2 190 2 561 2 506 1 880 1 738 1 928
Nettoomsättningförändring 3,21% 1,88% 42,97% -25,44% 2,05% 4,40% 47,13% 3,54% 0,77% -%
Du Pont-modellen 7,10% 4,76% 6,23% 9,36% 5,76% 6,73% 6,82% 6,42% 7,69% 8,55%
Vinstmarginal 58,57% 40,79% 52,50% 114,02% 39,38% 47,77% 48,98% 52,51% 49,56% 56,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -526,68% -46,54% -35,41% -21,89% -8,64% -16,12% 38,49% -213,88% -83,64% -60,91%
Soliditet 29,27% 7,54% 4,74% 1,12% 7,16% 5,94% 10,68% 6,44% 4,85% 9,18%
Kassalikviditet 8,82% 52,20% 38,40% 60,46% 73,94% 66,09% 188,87% 2,70% 4,48% 8,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...