Visa allt om Färgboden Eilert André & Son Aktiebolag
Visa allt om Färgboden Eilert André & Son Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 168 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381
Övrig omsättning - - - - 9 - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 120 -10 62 324 24 43 36 -18 24
Resultat efter finansnetto -46 120 -9 59 320 19 27 14 -39 4
Årets resultat -21 77 -9 59 320 19 27 14 -39 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 0 2 4 6 8 0 0 0
Omsättningstillgångar 591 664 522 610 542 438 541 453 487 455
Tillgångar 600 676 522 612 546 444 549 453 487 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 559 483 491 432 112 93 66 52 55
Obeskattade reserver 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 124 124 62 0 3
Kortfristiga skulder 62 91 40 120 113 208 332 325 434 397
Skulder och eget kapital 600 676 522 612 546 444 549 453 487 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 136 186 0 198 198 198 216 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 48 16 17 16 16 16 18 17 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 6 49 114 47 119 111 115 122 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 168 396 519 700 795 806 1 083 1 108 1 194 1 381
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 168 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 57 201 288 63 333 325 332 358 370
Rörelseresultat, EBITDA -43 122 -8 64 326 26 45 36 -18 24
Nettoomsättningförändring -57,58% -23,70% -25,86% -10,94% -2,48% -25,44% -2,44% -7,20% -13,54% -%
Du Pont-modellen -7,67% 17,75% -1,72% 10,13% 59,34% 5,41% 7,83% 7,95% -3,70% 5,27%
Vinstmarginal -27,38% 30,30% -1,73% 8,86% 41,22% 2,98% 3,98% 3,25% -1,51% 1,74%
Bruttovinstmarginal 29,76% 63,13% 57,80% 65,86% 64,38% 60,42% 47,09% 47,02% 41,37% 40,62%
Rörelsekapital/omsättning 314,88% 144,70% 92,87% 70,00% 54,58% 28,54% 19,33% 11,55% 4,44% 4,20%
Soliditet 89,83% 85,58% 92,53% 80,23% 79,12% 25,23% 16,94% 14,57% 10,68% 12,09%
Kassalikviditet 787,10% 602,20% 927,50% 358,33% 317,70% 104,33% 95,78% 61,85% 50,69% 41,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...