Visa allt om Färgboden Eilert André & Son Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381 1 441
Övrig omsättning - - - 9 - 2 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 120 -10 62 324 24 43 36 -18 24 24
Resultat efter finansnetto 120 -9 59 320 19 27 14 -39 4 1
Årets resultat 77 -9 59 320 19 27 14 -39 4 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 0 2 4 6 8 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 664 522 610 542 438 541 453 487 455 568
Tillgångar 676 522 612 546 444 549 453 487 455 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 559 483 491 432 112 93 66 52 55 51
Obeskattade reserver 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 124 124 62 0 3 340
Kortfristiga skulder 91 40 120 113 208 332 325 434 397 176
Skulder och eget kapital 676 522 612 546 444 549 453 487 455 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 136 186 0 198 198 198 216 198 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 48 16 17 16 16 16 18 17 47 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 49 114 47 119 111 115 122 120 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 396 519 700 795 806 1 083 1 108 1 194 1 381 1 442
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 201 288 63 333 325 332 358 370 398
Rörelseresultat, EBITDA 122 -8 64 326 26 45 36 -18 24 24
Nettoomsättningförändring -23,70% -25,86% -10,94% -2,48% -25,44% -2,44% -7,20% -13,54% -4,16% -%
Du Pont-modellen 17,75% -1,72% 10,13% 59,34% 5,41% 7,83% 7,95% -3,70% 5,27% 4,23%
Vinstmarginal 30,30% -1,73% 8,86% 41,22% 2,98% 3,98% 3,25% -1,51% 1,74% 1,67%
Bruttovinstmarginal 63,13% 57,80% 65,86% 64,38% 60,42% 47,09% 47,02% 41,37% 40,62% 42,26%
Rörelsekapital/omsättning 144,70% 92,87% 70,00% 54,58% 28,54% 19,33% 11,55% 4,44% 4,20% 27,20%
Soliditet 85,58% 92,53% 80,23% 79,12% 25,23% 16,94% 14,57% 10,68% 12,09% 8,98%
Kassalikviditet 602,20% 927,50% 358,33% 317,70% 104,33% 95,78% 61,85% 50,69% 41,81% 103,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...